Sprzątanie Świata – Polska 2016

2017 sprz minHasłem przewodnim tegorocznej Międzynarodowej Akcji „Sprzątanie Świata” jest „Podaj dalej ... drugie życie odpadów”, co sugeruje, że każdy przedmiot zanim trafi na śmietnik może być ponownie wykorzystany. I tylko od nas ludzi i naszej świadomości zależy, jak będzie wyglądała w przyszłości nasza planeta. Segregacja śmieci i ich wtórne wykorzystanie powinno stać się jednym z celów ludzkości.
Kampania odbywa się już XXIII raz i będzie mieć miejsce w dniach 16 -18 września 2016 r.
Jedna z największych akcji ekologicznych nie może pozostać bez odzewu w naszym kraju, a zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Tradycyjnie od wielu lat w akcji biorą udział uczniowie Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Zanim to jednak nastąpi wychowawcy i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przypominają o celu, któremu przyświeca kampania, a koordynator przydziela poszczególnym klasom zadania do wykonania. Tym razem najmłodsi porządkowali swoje klasopracownie oraz najbliższy teren wokół szkoły, zaś starsi uczniowie teren wokół szkoły . Wielu z nich zadeklarowało zachęcenie mieszkańców wiosek do uporządkowania miejsc wokół swoich posesji i najbliższej okolicy.
Mamy nadzieję, że każdego roku kampania znajdzie naśladowców wśród kolejnych uczniów i dorosłych, gdyż sprzątając i dbając o środowisko, tak naprawdę dbamy o siebie i naszą Ziemię. Powinna ona służyć kolejnym pokoleniom, a będzie to możliwe tylko dzięki świadomości ekologicznej ludzkości i zaangażowaniu w jej ochronę.

Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świata – 2016 Sprzątanie Świata – 2016