PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2016 - 2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WODZISŁAWIU

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2016 - 2017

Miesiąc Planowane działania Forma działań Uwagi o realizacji
Wrzesień 2016

Stworzenie pozytywnego klimatu wokół idei ochrony przyrody, zainteresowanie ekologią, uwrażliwienie na problemy ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.

Nabór członków do szkolnego koła LOP.

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2016

1.Pogadanki i dyskusje opiekuna koła z uczniami.

2. Zapisy uczniów.

3. Udział całej społeczności szkolnej w akcji środowiskowej.

Październik 2016

Zebranie członków i sympatyków szkolnego koła LOP, wybór składu Zarządu.

Opracowanie ramowego planu pracy na bieżący rok szkolny.

Październik - miesiącem Dobroci dla Zwierząt

1.Walne zebranie.

2. Propozycje uczniów.

3. Informacja medialna i wizualna.

Listopad 2016 Formy ochrony przyrody w Polsce i województwie świętokrzyskim. Udział w konkursie „Ekologia, my i region w którym żyjemy”

1.Informacja medialna i wizualna.

2.Wykonanie pracy konkursowej.

Grudzień 2016 Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę? Akcja mająca na celu ochronę drzew i krzewów iglastych – „Stroik zamiast choinki”. Propagowanie ekologicznych ozdób świątecznych Informacja medialna i wizualna.
Styczeń 2017 9 stycznia – Dzień LOP Informacja medialna.
Luty2017 Pomoc zwierzętom w okresie zimy. Dokarmianie ptaków.
Marzec 2017

Wiosna w przyrodzie.

Jak pomóc ptakom z zakładaniu gniazd? – informacje o budkach lęgowych.

Informacja medialna i wizualna.
Kwiecień 2017

22 kwietnia – Dzień Ziemi

Nie wypalamy traw

1.Konkursy ekologiczne w SSP i gimnazjum.

2. Apel szkolny .

Maj 2017

Paląc papierosy też zanieczyszczamy środowisko.

31 maja Światowy Dzień bez Papierosa

Informacja medialna i wizualna.
Czerwiec 2017

5 czerwca –Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Podsumowanie całorocznej pracy, wnioski do dalszej działalności.

1.Informacja medialna.

2.Sprawozdanie.

Plan pracy opracowała:

opiekun szkolnego koła LOP

mgr Ewa Lisek