Dzień Ligi Ochrony Przyrody

logo lopLiga Ochrony Przyrody (LOP) - to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Założono ją 9 stycznia 1928 roku, a więc liczy już 89 lat swego istnienia. Tego dnia każdego roku obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

  • Godłem organizacji jest stylizowany żubr z nazwą organizacji.
  • Prezesem Zarządu Głównego LOP jest od 2008 roku dr inż. Ryszard Kapuściński.
  • Siedzibą Zarządu Głównego jest Warszawa, w terenie zaś działa ponad 30 Zarządów Okręgowych.

Głównym celem Ligi Ochrony Przyrody jest:

  • edukacja społeczeństwa szczególnie dzieci i młodzieży w szkołach,
  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
  • zachęcanie do prac na rzecz środowiska przyrodniczego,
  • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interwencja w przypadkach jej naruszania.

Liga Ochrony Przyrody ma duże zasługi w tworzeniu parków narodowych.
W naszej szkole od lat działa ta organizacja i należą do niej wszyscy uczniowie klas IV - VI SP oraz I - III gimnazjum. Każdemu z nas zależy, aby chronić przyrodę, której jesteśmy cząstką i zachować ją w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Zuzanna Roter