SZKOLNE KOŁO LOP

ROK SZKOLNY 2013/2014

PREZES

Klaudia Jaworska klasa II c

ZASTĘPCA PREZESA

Aleksandra Rzeźnicka klasa V

SEKRETARZ

Karolina Gil klasa II a

SKARBNIK

Aneta Orzechowska klasa II c

OPIEKUN SEKCJI INFORMACYJNO – MEDIALNEJ

Żaneta Basa klasa III a

OPIEKUN SEKCJI ROŚLIN

Dawid Kowalski klasa V

OPIEKUN SEKCJI ZWIERZĄT

Jolanta Langier klasa II b

Opiekun szkolnego koła LOP

mgr inż. Hanna Idzik