SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2013

W tym roku już po raz dwudziesty „Sprzątamy świat".
„Odkrywamy czystą Polskę"- pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „sprzątania świata". Finał akcji przypadł na 20-21-22 września.
Akcja „sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r. Mieszkańcy Sydney wzięli udział w sprzątaniu terenów portu. Już rok później akcja objęła całą Australię. Koordynatorem akcji jest organizacja społeczna Clean up Australia. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Uczestniczą w niej: młodzież szkolna i dorośli, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. Celem tej akcji jest zwiększanie świadomości ekologicznej ludzi, a także dbałość o czystość naszej planety.


Nasza szkoła także wzięła udział w „wielkim sprzątaniu Ziemi" na swoim „małym podwórku". W akcji uczestniczyła cała społeczność szkolna Zespołu Szkół. W każdej klasie na godzinach wychowawczych dyskutowaliśmy na tematy ekologiczne związane z oszczędzaniem energii, segregowaniem odpadów i dbałością o naszą błękitną planetę. W dniu 20 września od pierwszej godziny lekcyjnej poszczególne klasy wychodziły z nauczycielami w plener. Do posprzątania mieliśmy teren wokół szkoły. Przydzielone mieliśmy konkretne sektory, mniejsze i łatwiejsze do posprzątania dla uczniów szkoły podstawowej, większe i bardziej zaśmiecone dla uczniów gimnazjum.

Akcja zakończyła się na 6 godzinie lekcyjnej. Pogada nam dopisała i wspólnymi siłami uzbieraliśmy kilka dużych worków śmieci. Część z nas akcje porządkowe przeprowadziła również po południu w okolicy swego miejsca zamieszkania, wspólnie ze swoimi rodzicami. Mam nadzieję, że choć w małym stopniu przyczyniliśmy się do tego, by nasza planeta była bardziej czysta. Myślę, że ci uczniowie, którzy pilnie sprzątali, dwa razy zastanowią się, zanim w przyszłości rzucą papierek po cukierku na ziemię.

Aleksandra Rzeźnicka
Klasa 5