WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP

WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP
ROK SZKOLNY 2015/2016

Prezes
Patrycja Ozga   III b

Zastępcy prezesa
Patryk Rzeźnicki   V 
Julia Zasada   I c

Sekretarz
Aleksandra Rzeźnicka   I a

Skarbnik
Dominika Baran   I c

Czytaj więcej: WŁADZE SZKOLNEGO KOŁA LOP

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2015 - 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ w WODZISŁAWIU

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY r. szk. 2015 - 2016

„Z przyrodą za pan brat”

Cele:

 1. Samowychowanie dzieci i młodzieży.
 2. Rozwój samorządności i wyrabianie samodzielności uczniów.
 3. Pogłębianie patriotyzmu i wyrabianie postaw moralnych i poczucia estetyki.

Treści:

 1. Zaznajomienie uczniów z zasadami ochrony przyrody i jej zasobów oraz jej znaczeniem.
 2. Rozbudzanie zainteresowań wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody.
 3. Wyrabianie nawyku poszanowania przyrody.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

 1. Zdobycie dużego zasobu wiedzy o przyrodzie i jej ochronie.
 2. Poznanie piękna przyrody swego kraju i regionu.
 3. Umiejętność zaobserwowania zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, badanie ich współzależności.
 4. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz powiększania zasobów przyrodniczych, a także w ich ochronie i pielęgnacji.
 5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Program opracował opiekun

 szkolnego koła LOP

mgr inż. Hanna Idzik

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015

2016 sprz swiat minTegoroczną akcję Sprzątania świata - Polska 2015 zaplanowaliśmy w naszym Zespole Szkół na cały poprzedzający ją tydzień przed weekendem, kiedy odbędzie się akcja ogólnokrajowa. Na wszystkich godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego nauczyciele omawiali z uczniami cel i formę pomagania naszej planecie oraz uprzątali ze śmieci otoczenie szkoły.

Czytaj więcej: SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015

Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Wodzisławiu

Żywa lekcja przyrody- biologii

OWADY

Bardzo ciekawe zajęcia poświęcone owadom, jako najliczniejszej i najbardziej różnorodnej grupie zwierząt występujących na Ziemi, zostały przeprowadzone z okazji Światowego Dnia Ziemi w Zespole Szkół w Wodzisławiu przez dr Katarzynę Ryglicką
Zajęcia zoologiczne są bardzo rozwijające dla uczestników, poszerzają ich wiedzę i zainteresowania oraz przełamują bariery.
Poprzez tego typu zajęcia staramy się rozwinąć zainteresowania przyrodnicze naszych uczniów, rozwijać ich postawy badawcze, stwarzać okazje do przyglądania się zwierzętom z bliska i poszerzania wiedzy na ich temat.
Część teoretyczna zajęć obejmowała informacje dotyczące owadów jako grupy stawonogów, cechy wspólne i wyróżniające, scharakteryzowanie środowiska, w którym żyją, różnorodność elementów budowy ciała określonych okazów: oczy złożone, czułki, aparaty gębowe, modyfikacje skrzydeł, cykl życiowy: zachowania godowe, różnorodność larw, linienie, poczwarki, przeobrażenie w owada dorosłego, podział na owady zdolne i niezdolne do lotu, omówienie cyklu życiowego oraz różnego rodzaju ciekawostek na temat owadów. W takcie zajęć została też przedstawiona rola owadów w środowisku, znaczenie owadów w życiu codziennym ludzi oraz sposoby wykorzystywania tych zwierząt przez człowieka .

Czytaj więcej: Dzień Ziemi w Zespole Szkół w Wodzisławiu

Uwaga – niebezpieczne rośliny

Zbliża się okres wakacji, czas odpoczynku, relaksu i ładowania akumulatorów na cały kolejny rok szkolny. Oby był to też czas dla nas wszystkich bezpieczny.
W trosce o miłe i bezproblemowe spędzanie czasu na łonie natury nasze szkolne koło LOP przygotowało prezentację dotyczącą roślin, które mogą być dla nas zagrożeniem. Niektóre z nich można spotkać rosnące bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, inne występują tylko w gorących i suchych strefach klimatycznych, ale ponieważ podróżujemy coraz częściej i chętniej, warto i z nimi się zapoznać. Ale tylko na zdjęciach, które prezentowane są na tablicy informacyjnej przy klasopracowni biologicznej. W naturze należy omijać je, jak najszerszym łukiem, nie dotykać, nie smakować, nie wąchać! W razie przypadkowego kontaktu naszej skóry bądź oczu z tymi roślinami, należy jak najszybciej szukać pomocy u lekarza, bo może to być dla nas bardzo niebezpieczne.
Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom oraz ich rodzicom, którzy już nie mogą doczekać się wytęsknionych wakacji, członkowie szkolnego koła LOP życzą udanego, beztroskiego i bezpiecznego spędzania letniego czasu w kontakcie z przyjazną nam przyrodą i w poszanowaniu dla naturalnego środowiska.

Opiekun szkolnego koła LOP
Hanna Idzik

Czytaj więcej: Uwaga – niebezpieczne rośliny

Nadeszła wiosna

Z okazji pierwszego dnia wiosny w naszej szkole przygotowano wystawkę o tematyce wiosennej. Na gablocie przed salą przyrodniczą zostały wyeksponowane najciekawsze prace wykonane przez członków szkolnego koła LOP - uczniów Szkoły Podstawowej. Przedstawiają one charakterystyczne dla tej pory roku oznaki. Te wielobarwne i pomysłowe prace opowiadają o nadchodzącej wiośnie, o pierwszych ptakach widzianych tego roku oraz o budzących się do życia zwierzętach i roślinach, które były uśpione przez zimę. Na obrazach widnieją bociany, które niedawno przyleciały do Polski, zobaczymy tam także zielone pąki na drzewach i rozkwitające kwiaty, takie jak krokusy i przebiśniegi. Z jednego rysunku spogląda na nas kolorowa i uśmiechnięta Pani Wiosna, ubrana w piękną, kolorową suknię.
Uczniowie przygotowali do każdego rysunku ciekawe hasła w dwóch językach : polskim oraz angielskim, ponieważ w tym semestrze realizujemy na kilku przedmiotach, między innymi na przyrodzie, projekt Nauczania Dwujęzycznego.
Wyróżnione prace są wielobarwne i myślimy, że was zaciekawią.

Zapraszamy do ich oglądania.

Aleksandra Rzeźnicka, Aleksandra Nagły,
Natalia Kowalska, Bartłomiej Lipka

Czytaj więcej: Nadeszła wiosna