Lekcja przyrody na żywo - ''Pajęczaki"

W dniu 12 listopada 2013r. w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbyła się lekcja przyrody na żywo pt. „Pajęczaki", w której wzięli udział uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej. Prowadzący tę lekcję pan Wojciech Pałasz - znany arachnolog, zaprezentował i omówił różne gatunki pająków pod kątem ich wyglądu i charakterystycznych cech, systematyki, morfologii, sposobu rozmnażania oraz odżywiania u omawianych organizmów, charakterystycznym środowiskiem występowania przedstawionych gatunków oraz z ich upodobaniami i przyzwyczajeniami.

Czytaj więcej: Lekcja przyrody na żywo - ''Pajęczaki"

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY
W DOLINACH RZEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Nasze szkolne koło LOP włączyło się aktywnie w prace przy realizacji międzynarodowego programu Comenius, w którym od ubiegłego roku Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu jest szkołą biorącą udział. Projekt ten związany jest z przyrodą i dotyczy problemów wodnych w wielu krajach Europy. Ponieważ w listopadzie będziemy u nas gościć uczniów i nauczycieli -przedstawicieli szkół partnerskich, biorących udział w projekcie, postanowiliśmy na naszej tablicy informacyjnej opracować wiadomości na temat regionu, pod kątem form ochrony przyrody w dolinach rzek naszego województwa. Świętokrzyskie jest województwem, w którym występują poważne deficyty wody, tym ważniejsze jest dla nas uświadamianie sobie jej wartości. Członkowie naszego szkolnego koła LOP zajmują się przede wszystkim zachęcaniem innych, aby dbali o swoje otoczenie, nie zanieczyszczali i nie niszczyli dóbr natury. Staramy się przez to ograniczać degradację środowiska przyrodniczego.

Czytaj więcej: FORMY OCHRONY PRZYRODY

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2013

W tym roku już po raz dwudziesty „Sprzątamy świat".
„Odkrywamy czystą Polskę"- pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „sprzątania świata". Finał akcji przypadł na 20-21-22 września.
Akcja „sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r. Mieszkańcy Sydney wzięli udział w sprzątaniu terenów portu. Już rok później akcja objęła całą Australię. Koordynatorem akcji jest organizacja społeczna Clean up Australia. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. Uczestniczą w niej: młodzież szkolna i dorośli, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy. Celem tej akcji jest zwiększanie świadomości ekologicznej ludzi, a także dbałość o czystość naszej planety.

Czytaj więcej: SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2013

O SZKOLNYM KOLE LOP

Szkolne koło LOP działające w Zespole Szkół w Wodzisławiu w bieżącym roku szkolnym zrzesza 213 członków, w tym 53 uczniów szkoły podstawowej i 160 uczniów gimnazjum. Wg statutu LOP Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności „...celem Ligii jest społeczne działanie na rzecz ochrony przyrody i racjonalnego kształtowania środowiska przyrodniczego jako dobra ogólnonarodowego, a w szczególności kształtowanie właściwego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego, budzenie umiłowania przyrody, szerzenie wśród młodzieży i dorosłych pełnego zrozumienia istoty, znaczenia i celów ochrony tego środowiska, podejmowanie działań zmierzających do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, zabieganie o ochronę jego składników oraz inicjowanie prac zmierzających do prawidłowego jego kształtowania...".

Czytaj więcej: O SZKOLNYM KOLE LOP

SZKOLNE KOŁO LOP

ROK SZKOLNY 2013/2014

PREZES

Klaudia Jaworska klasa II c

ZASTĘPCA PREZESA

Aleksandra Rzeźnicka klasa V

SEKRETARZ

Karolina Gil klasa II a

SKARBNIK

Aneta Orzechowska klasa II c

OPIEKUN SEKCJI INFORMACYJNO – MEDIALNEJ

Żaneta Basa klasa III a

OPIEKUN SEKCJI ROŚLIN

Dawid Kowalski klasa V

OPIEKUN SEKCJI ZWIERZĄT

Jolanta Langier klasa II b

Opiekun szkolnego koła LOP

mgr inż. Hanna Idzik