Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

24 czerwca 2015r odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kinga Windys z klasy III A i zastępca przewodniczącej Karolina Urban z klasy III C przedstawiły sprawozdanie z całorocznej działalności sekcji dziennikarskiej, fotograficznej, artystycznej i sportowej. O wszystkich działaniach podejmowanych przez Samorząd społeczność szkolna została informowana przez ogłoszenia na tablicy informacyjnej i radiowęzeł.
Na spotkaniu opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Anna Mucha i p. Stanisław Roś wręczyli dyplomy i podziękowania dla najbardziej aktywnych i wyróżniających się uczniów. W miłej i życzliwej atmosferze uczniowie klas trzecich podziękowali za współpracę jednocześnie życząc wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji.