Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2015

16 września 2014r w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Swoje kandydatury zgłosiły Kinga Windys kl. IIIA i Karolina Urban kl. IIIC. Tegoroczna kampania wyborcza przebiegała na bardzo wysokim poziomie. Kandydatki dołożyły wszelkich starań, aby koledzy właśnie na nich oddali swój głos. W wyniku głosowania przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Kinga Windys .

 

Czytaj więcej: Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2015

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej
w Wodzisławiu


Wstęp
Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz jest zgodny ze Statutem Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu.

Postanowienia ogólne

§ 1
1. W Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Uczniowie stają się członkami Samorządu Uczniowskiego w chwili przyjęcia do szkoły, a przestają nimi być, gdy ją opuszczają.
4. Niezależnymi organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) rada młodzieżowa czyli zgromadzenie przewodniczących klas,
b) zarząd Samorządu Uczniowskiego.
5. Organy Samorządu współpracują ze sobą, mając na względzie przede wszystkim dobro wszystkich uczniów.
6. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

Czytaj więcej: Regulamin Samorządu Uczniowskiego