Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w r, szk. 2013/2014

24 czerwca 2014r odbył się apel podsumowujący pracę Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2013/2014. Jego pierwsza część przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej.Działalnośc Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej charakteryzowała się podejmowaniem rozmaitych działań mobilizujących uczniów do aktywnego włączania się w życie szkoły

We wrześniu 2013r miały miejsce wybory nowego zarządu. Kampanię wyborczą zorganizowała ówczesna opiekunka Samorządu, pani Zyta Najberg. W wyniku głosowania powołano Zarząd w składzie: Dawid Kowalski – przewodniczący, Aleksandra Nagły – zastępca przewodniczącego i Dominika Baran – członek zarządu.

 

Opiekunem Samorządu została pani Joanna Adamska. Opracowano plan pracy Samorządu i zostały powołane sekcje: plastyczna, redakcyjna i pomocy koleżeńskiej.

Zadania, jakie przyjął Samorząd do realizacji to między innymi udział w uroczystościach szkolnych takich jak Dzień Edukacji Narodowej, czy Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Pomagaliśmy w organizacji zabawy andrzejkowej, przygotowując dekoracje i przeprowadzając wróżby.

Dwoje uczniów z klasy piątej służyło pomocą Mikołajowi w roznoszeniu prezentów.

W lutym 2014r uczennice klasy szóstej wcieliły się w listonoszy roznosząc pocztę walentynkową.

W marcu 2014r zorganizowaliśmy z okazji pierwszego dnia wiosny Dzień Talentu. Dzięki temu społeczność szkolna miała możliwość zapoznania się z talentami,które rozwijają uczniowie z naszej szkoły.

Z okazji Dnia Matki zorganizowaliśmy Konkurs "Super Mama". Konkurs został zaorganizowany w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej, a laureatów wyłoniono w trakcie głosowania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne gadżety, a laureaci nagrody książkowe i upominki.

Wzieliśmy udział w akcji: "Szkoło, pomóż i Ty".Sprzedając cegiełki uzyskaliśmy kwotę 116zł i 27 groszy, które przesłaliśmy na konto fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły okazali zrozumienie dla akcji iogromną życzliwość.

O wszystkich działaniach informowaliśmy społeczność szkolną poprzez tablicę informacyjną i radiowęzeł.

12 czerwca 2014r odbyła się wycieczka szkolna dla uczniów klas IV – VI, której plan opracowali członkowie Samorządu. Uczniowie zwiedzili Wadowice - śladami Karola Wojtyły oraz odbyli podróż dookoła świata w Inwałdzie. Mieli również możliwość zabawy w wesołym miasteczku.

Założyliśmy również Kronikę, w której na bieżąco dokumentujemy nasze działania i akcje organizowane w szkole.Wzieliśmy udział w apelu - Pożegnanie szóstoklasistów oraz pomogliśmy przy organizacji kiermaszu książek.

Podsumowanie pracy SU zakończyliśmy przedstawieniem pt."Królewna Grzanka", przygotowanym właśnie przez członków samorządu.
Zachęcamy młodszych kolegów do współpracy w nowym roku szkolnym.


Prezentacja