Akcja charytatywna

Akcja charytatywna

 

      Po raz kolejny Samorząd Uczniowski działający w SSP w Wodzisławiu przyłączył się do akcji "Szkoło, Pomóż i Ty" organizowanej przez Fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Uczennice klasy V: Aleksandra Nagły, Katarzyna Dąbek i Aleksandra Bonarska przeprowadziły wśród uczniów szkoły podstawowej, w miesiącu październiku, zbiórkę pieniędzy poprzez nabycie przez uczniów pomocy naukowych w postaci cegiełek.

Zebrano 91,50 zł, które przekazano na konto Fundacji.

 

Dziękujemy za otwartość, życzliwość i dobroć.