Samorząd Uczniowski – podsumowanie pracy

2016 su ssp min23 czerwca 2016 roku Samorząd Uczniowski działający w szkole podstawowej podsumował swoją działalność.
W roku szkolnym 2015/2016 zostały wykonane wszystkie zaplanowane na ten rok działania, min. organizacja DEN, Walentynek oraz Dnia Talentu; pomagaliśmy przy organizacji zabawy andrzejkowej i zabawy karnawałowej; przygotowaliśmy i przekazaliśmy stroiki świąteczne wraz z życzeniami przedstawicielom lokalnej społeczności. O podejmowanych akcjach informowaliśmy społeczność szkolną na bieżąco przez radiowęzeł.
Samorząd koordynował również akcje charytatywne stowarzyszenia Sursum Corda na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Osoby najbardziej zaangażowane w akcje otrzymały podziękowania.

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje za zaangażowanie i pomoc oraz życzy wszystkim miłych i bezpiecznych wakacji!

Kasia Dąbek, Ola Nagły

2016 su ssp 01