Wybór nowego zarządu Szkolnego Koła Wolontariatu.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu w dniu 29 września wybrali nowy skład zarządu. Przewodniczącą została Partycja Stencel z klasy II a, zastępcą Karolina Stawiarz z klasy III a, w skład zarządu weszli również: Aleksandra Rzeźnicka z klasy II a, Wiktor Zięcik z klasy III b i Wiktoria Musiał z klasy III a. Uczniowie zapoznali się z planem pracy na nowy rok szkolny oraz sami podjęli inicjatywę, że w ciągu roku szkolnego będą przystępować do różnych zadań związanych z pomocą dla drugiego człowieka. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół nadal jest pedagog p.Iwona Pietras. Wszystkim uczniom zaangażowanym w bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących, życzymy otwartości i wrażliwości, oraz dobrych ocen i miłych chwil w Nowym Roku Szkolnym.