Wolontariat pamięta o Wszystkich Świętych.

Stało się już tradycją,że uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu pomagają młodszym kolegom-zuchom w porządkowaniu grobów znanych i nieznanych żołnierzy na miejscowym cmentarzu. Młodzież nie tylko przed Świętem Zmarłych pamięta o grobach, ale także w ciągu całego roku szkolnego ucząc się szacunku, oraz zachowując pamięć o ludziach którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny.