Wyprawa do Nagłowic

W 40-tą rocznicę nadania imienia Mikołaja Reja naszemu hufcowi zuchy przystąpiły do kampanii „Bohater – 2014", celem której było zapoznanie z postacią M. Reja, poznanie epoki w której żył i tworzył. Na zbiórkach wykonały dwa zadania: malowały portret M. Reja i pisały gęsim piórem jego słynne cytaty.
W dniu 25 października 2014r. zuchy z dh drużynową i rodzicami udały się do Nagłowic na uroczystość podsumowania kampanii. Tutaj zwiedziły muzeum M. Reja i odbyły grę terenową. Trochę zmęczeni, wszyscy udali się na gorący posiłek a następnie do Gminnego Centrum Kultury. Przy śpiewie harcerskich pląsów, piosenek nastąpiło uroczyste podsumowanie zadań kampanii. Na zakończenie spotkania uczennice i harcerki miejscowej szkoły przedstawiły ciekawą część artystyczną. Wyprawa wywarła duże wrażenie na zuchach. Wróciły do domu zadowolone i bogatsze w nowe doświadczenia i umiejętności.