Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.

2017 cment minListopad to miesiąc zadumy i pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli i tych którzy zginęli w walkach o wolność Polski. 25 października 2016 roku zuchy klas drugich jak również zuchy z Gromady Zuchowej "Złote Lwy" oraz uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu udali się na miejscowy cmentarz, by uporządkować groby żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej. Z dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali opowiadania drużynowej o legioniście Czesławie Bankiewiczu ps. "Skaut". Była to doskonała lekcja historii nie tylko dla najmłodszych. Na uporządkowanych grobach zapalono znicze. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych.

Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.
Pamiętamy o mog...
Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy. Pamiętamy o mogiłach poległych żołnierzy.