Zjawiska cyberprzemocy we współczesnym świecie.

Spotkanie uczniów gimnazjum z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

W naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Tematem spotkania było bezpieczeństwo oraz podstawowa wiedza jaką powinni posiadać uczniowie w profilaktyce uzależnień (narkotyki, środki odurzające) i konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania prawa. Funkcjonariusze policji omówili zagrożenia w sieci Internet na jakie narażona jest dzisiejsza młodzież. Uczniowie dowiedzieli się również o przypadkach łamania prawa, cyberprzemocy i wyłudzeniach w sieci Internet oraz niebezpieczeństwami czyhającymi na nich w sieci. Uczulono uczniów na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości, pobieraniem nieodpowiednich plików, kradzieżami danych. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu zadawała wiele pytań związanych z tematyką spotkania.

 

Z relacji uczniów: Mateusza Straszaka i Dominika Kruka z klasy Ib.

W dniu 11 marca odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami policji. Spotkanie to miało na celu uświadomienie młodzieży gimnazjum, że Internet jest wykorzystywany do dobrych ale także do złych celów. Przedstawiciel policji uświadomił nam, że wszystko co robimy w Internecie nie jest tak anonimowe jak nam się wydaje, a rzeczy, które udostępniamy pozostają tam na zawsze. Przytaczał także przykłady młodzieży, która ucierpiała w skutek cyberprzemocy. Prowadzący spotkanie poinformował słuchaczy o istnieniu fundacji „Dzieci niczyje", która zajmuje się pomaganiem ofiarom cyberprzemocy. Przekazał także numery telefonów, pod którymi młodzież pokrzywdzona może uzyskać pomoc.