Bezpieczna droga do szkoły.

2017 spotk pol minPod takim hasłem odbyło się spotkanie młodzieży Zespołu Szkół w Wodzisławiu z Funkcjonariuszami Policji w Jędrzejowie, p. Katarzyną Pierzchałą i p. Michałem Kowalczykiem. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i zachowania w czasie drogi do i ze szkoły. Otrzymali również kolorowe odblaski. W czasie spotkania z gimnazjalistami poruszano również problemy związane z profilaktyką zachowań w różnych sytuacjach między innymi, cyberprzemoc, narkotyki, dopalacze. Prowadzący zachęcali do tego aby młodzież realizując własne marzenia, nie zapominała o przestrzeganiu prawa i postępowała zgodnie z ustalonymi zasadami i normami społecznymi.

Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.
Bezpieczna drog...
Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły.