Spotkanie z Policją

2017 spotk z pol minW ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki uczniowie Zespołu Szkół spotkali się z funkcjonariuszami Policji, którzy przypomnieli o podstawowych zasadach zachowania i bezpieczeństwa oraz o konsekwencjach nieodpowiednich zachowań młodych ludzi.

Poruszano problemy związane z cyberprzemocą, zagrożeniem używania substancji psychoaktywnych- czyli narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy jak również przemoc rówieśnicza. Wszystkie te działania służą zachowaniu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży a także wypracowaniu odpowiednich nawyków i stosowaniu je w dorosłym życiu.

2017 spotk z pol 01

2017 spotk z pol 01

2017 spotk z pol 01

2017 spotk z pol 01