Szachy w szkole

Gra w szachy została uznana przez naukowców za ważny czynnik w edukacji dzieci i młodzieży. Uczy honorowej i uczciwej gry, jest doskonałą sztuką rozwijającą logiczne myślenie dyscyplinuje, ćwiczy koncentrację, rozwija pamięć, pobudza wyobraźnię.
W Zespole Szkół w Wodzisławiu realizowany jest dwuletni projekt "Edukacja przez szachy w szkole". Biorą w niej udział najmłodsi uczniowie czyli pierwszaki. Realizowany jest on w postaci jednej godziny tygodniowo zajęć obowiązkowych. 22 uczniów bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Posługując się podarowanym przez Świętokrzyski Związek Szachowy kompletem pomocy w postaci plansz z bierkami szachowymi. Dzieci pod przewodnictwem przeszkolonego nauczyciela zgłębiają tajniki tej królewskiej gry. Uwieńczeniem pracy w tym roku szkolnym był udział 10 uczniów w turnieju szachowym zorganizowanym przez Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach w dniu 06.06.2014r.

Czytaj więcej: Szachy w szkole