Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.

Program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania" jest realizowany od 01.09.2012 do 15.06.2013. Szkolnym koordynatorem projektu jest P. Magdalena Sękiewicz- wicedyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Kierownikiem projektu jest P. Monika Skalmierska - asystent ds. funduszy unijnych Urzędu Gminy w Wodzisławiu. Zajęcia korekcyjne i rozwijające z uczniami prowadzi P. Urszula Błasiak – nauczyciel ZS w Wodzisławiu, Zajęcia logopedyczne prowadzi -P. Edyta Szczygieł.

Czytaj więcej: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.