Realizacja projektu Kreatywny uczeń XXI wieku w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w Wodzisławiu

W projekcie „Kreatywny uczeń XXI wieku" wzięło udział 24 uczniów i uczennic z klas IV-VI, oraz zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w składzie:
Jerzy Kostyła (Koordynator Projektu)
Elżbieta Grabowska
Magdalena Sękiewicz
Andrzej Pałczyński
Oprócz udziału w zajęciach z Doradztwa Zawodowego, Edukacji Obywatelskiej, Edukacji Medialnej i Edukacji Kulturalnej I Artystycznej uczniowie brali udział w działaniach które zaplanowali sami tj. w wyjeździe edukacyjnym do Muzeum Okręgowego na Zamku w Sandomierzu oraz w Inicjatywie Obywatelskiej którą było przygotowanie wystawy fotograficznej pt. „Wodzisław Dawniej i dziś".

Czytaj więcej: Realizacja projektu Kreatywny uczeń XXI wieku w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w Wodzisławiu

Edukacja kulturalna i artystyczna.

24 kwietnia 2013 odbyły się pierwsze zajęcia „Edukacji kulturalnej i artystycznej". Uczniowie najpierw zdedfiniowali pojęcie kultury, a następnie uczyli się rozpoznawać przejawy kultury w swoim otoczeniu. Na terenie szkoły wyszukiwali miejsca, w których „kultura się liczy" i takie, które wymagają zmian.

Czytaj więcej: Edukacja kulturalna i artystyczna.

Edukacja medialna. Jak zbieraliśmy materiały do projektu?

20 kwietnia 2013 r. odbyły się kolejne zajęcia z edukacji medialnej w ramach projektu „Kreatywny uczeń XXI wieku". W czasie zajęć zorganizowano wycieczkę po Wodzisławiu w celu nakręcenia materiału filmowego o zabytkach. Uczniowie zabrali ze szkoły kamerę wideo i aparaty fotograficzne oraz zgromadzone na poprzednich zajęciach informacje o ciekawych miejscach Wodzisławia. Przed wyjściem każdemu uczniowi zostały przydzielone zadania: Hubert i Marek wykonywali zdjęcia dokumentujące przebieg wycieczki, Paweł nagrywał materiał wideo, a Paulina, Sylwia i Wiktoria miały przeczytać przed kamerą zgromadzone informacje.

Czytaj więcej: Edukacja medialna. Jak zbieraliśmy materiały do projektu?

"KREATYWNA DZIEWIĄTKA"

Jesteśmy „KREATYWNĄ DZIEWIĄTKĄ", która realizowała projekt „WODZISŁAWIANIE Z PASJĄ". W tym celu na zajęciach oprócz rozmów na temat współpracy w grupie, cech dobrego obywatela, zasad dyskusji, wyłoniliśmy osoby ,z którymi przeprowadziliśmy wywiady. Oczywiście Wodzisławian z pasją jest wielu-my przedstawimy troje z nich. A ponieważ praca w projekcie rozbudziła w nas ciekawość poznania – z innymi spotkamy się już po zakończeniu projektu.

 

 

 

 

Czytaj więcej: "KREATYWNA DZIEWIĄTKA"

Kompetentny i aktywny obywatel - edukacja medialna.

W dniu 09.03.2013 odbyły się pierwsze zajęcia z zakresu edukacji medialnej na których uczniowie poznawali obsługę aparatu fotograficznego i kamery video. Wiele radości sprawiło im odgrywanie różnych ról podczas kręcenia filmu. Pełnili m.in. rolę reżysera, scenografa lub dziennikarza prezentującego przygotowany wcześniej materiał. Po nakręceniu filmu i zrobieniu zdjęć przystąpili do montażu zarejestrowanego materiału na komputerach. Posługiwali się programem Microsoft Movie Maker, na który w łatwy i szybki sposób można przetwarzać materiały filmowe i zdjęcia.

 

Czytaj więcej: Kompetentny i aktywny obywatel - edukacja medialna.