"KREATYWNA DZIEWIĄTKA"

Jesteśmy „KREATYWNĄ DZIEWIĄTKĄ", która realizowała projekt „WODZISŁAWIANIE Z PASJĄ". W tym celu na zajęciach oprócz rozmów na temat współpracy w grupie, cech dobrego obywatela, zasad dyskusji, wyłoniliśmy osoby ,z którymi przeprowadziliśmy wywiady. Oczywiście Wodzisławian z pasją jest wielu-my przedstawimy troje z nich. A ponieważ praca w projekcie rozbudziła w nas ciekawość poznania – z innymi spotkamy się już po zakończeniu projektu.

 

 

 

 

 

Pierwszym Wodzisławianinem z pasją, z którym przeprowadziliśmy wywiad był pan Krzysztof Nowak. Ma wiele pasji-jest malarzem, fotografikiem, strażakiem, podróżnikiem, miłośnikiem polskich gór, opiekował się drużyną piłki nożnej, a nawet był górnikiem. Jego największa pasja to malarstwo-specjalizuje się w malowaniu pejzaży z natury i z fotografii. Dowiedzieliśmy się jak można przełożyć fotografię na wizję plastyczną. Wiemy też jakich farb używa i jak przygotowuje swoje płótna. Maluje w oleju, pastelami ,akwarelą, techniką gwasz, ołówkiem. Wykonuje też grafiki komputerowe.

Jeden obraz maluje czasem w ciągu dnia, a czasem miesiąc. Inspirują go stare rzeczy np. pozostałości polskiej wsi, stare tajemnicze budynki i chaty. Jego obrazy były wielokrotnie eksponowane na wystawach w : Krakowie, Warszawie, Kielcach, Busku, Koszalinie, Jędrzejowie- jeden z obrazów zakupiono do Francji. Prace były publikowane w albumach i folderach. Rysował już jako uczeń pierwszej klasy, potem był „nadwornym" szkolnym plastykiem-wykonywał scenografię do przedstawień teatralnych i uroczystości szkolnych. Nawet, kiedy był w wojsku miał swoją pracownię plastyczną-rysował plakaty i organizował świetlice wojskowe. Jest też miłośnikiem polskich gór – zdobył 22 z 28 szczytów , skąd przywozi wiele fotografii i pomysłów malarskich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jest społecznikiem. Od 36 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 15 lat jest prezesem jednostki i prezesem zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Dowiedzieliśmy się, że 19500 strażaków ochotników brało udział w usuwaniu skutków powodzi w okolicach Sandomierza. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród, dyplomów, odznaczeń, medali. Podziwiamy go i sami chcielibyśmy mieć tyle zainteresowań, marzeń i realizować je. Pan Krzysztof nas inspiruje.

 


W GALERII POD BRZOZĄ odwiedziliśmy pana Stanisława Śliwę i poznaliśmy jego pasje. Pan St. Śliwa z zawodu jest lekarzem dentystą ale pasjonuje się historią Wodzisławia, fotografią, kolekcjonowaniem starych zdjęć, pocztówek, pamiątek rodzinnych, malarstwem i rzeźbą. Jest członkiem komitetu redakcyjnego zeszytów Towarzystwa Przyjaciół Wodzisławia. Jego zbiory można było oglądać na wystawach w wielu miastach Polski. Wykorzystano je również w folderze wydanym w 2008 roku z okazji „ 500-lecia nadania praw magdeburskich dla Wodzisławia 1508-2008". W roku 2005 wspólnie z żoną założył „GALERIĘ POD BRZOZĄ", gdzie prezentowane są kolekcjonerskie zbiory Państwa Śliwów, gromadzone od 40-tu lat. Zobaczyć tu można fotografie starego Wodzisławia, portrety mieszkańców, kolekcję archiwalnych pocztówek z motywami patriotycznymi, grafikę i ekslibrysy, rodzinne pamiątki, medale odznaczenia, plakietki z portretami słynnych Polaków, sztukę ludową-ceramiczne figurki świętokrzyskich twórców, płaskorzeźby i figurki rzeźbione w drzewie, obrazy na szkle malowane, kwiaciarstwo bibułkowe oraz zabytkowe przedmioty gospodarstwa domowego. Cennym zbiorem są zdjęcia z albumów wielu rodzin wodzisławskich, grupowe zdjęcia orkiestry strażackiej i Związku Strzeleckiego. Dużą część stanowią pamiątkowe zdjęcia przedwojenne klas Szkoły Powszechnej, z tajnego nauczania czasie okupacji hitlerowskiej, powojenne Szkół Podstawowych i Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu- Brzeziu. W antyramach prezentowane są zdjęcia grupowe klas szkolnych wraz z nauczycielami wykonywane najczęściej na zakończenie roku szkolnego. W gablotach widzieliśmy odznaczenia, medale pamiątkowe, plakietki i odznaki z corocznych Marszów Szlakiem I-szej Kompanii Kadrowej. Jest też medal „Bene merenti" przyznany za aktywną prace w Towarzystwie Przyjaciół Wodzisławia. W kolekcji archiwalnych pocztówek historycznych można zobaczyć sceny z powstań narodowych, Legiony Polskie w czasie I wojny światowej, a także ilustracje dzieł Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza. W galerii widzieliśmy piękną akwarelę z zabytkowym , XIV wiecznym kościołem w Mieronicach, obraz z synagogą i dawną apteką z charakterystycznym drewnianym gankiem. Dużą kolekcję stanowią obrazy na szkle malowane głównie przez siostry znanego przedwojennego narciarza Bronisława Czecha z Zakopanego. Oryginalnym eksponatem jest bandera ze statku M/S „ Bronisław Czech", sprzedanego dla armatora z Afryki. Są też zdjęcia i grafika poświęcona Bronisławowi Czechowi. Grafika ta brała udział w międzynarodowym konkursie i wystawie Lahti w Finlandii. W części kuchennej galerii znajdują się stare sprzęty domowe: samowary, lampy naftowe, moździerze, żelazka, maglownice, nosidła do wody i inne. Odwiedziny w galerii-to ciekawa lekcja historii poparta barwnymi wypowiedziami pana St. Śliwy.

 

 

Teraz przedstawimy osobę, której pasją i posłannictwem jest harcerstwo – to nasza pani, która uczy w naszej szkole-instruktor w stopniu podharcmistrza ZHP- Małgorzata Pyrek. Mówi, że bycie drużynowym, to niekończąca się pasja odkrywania młodych talentów, radości z drobnych sukcesów wychowanków, uśmiechów dzieci mogących mówić po lekcjach do swojej Pani nauczycielki- „ druhno ". Pani Małgorzata Pyrek harcerzem jest od 12 roku życia. Jako harcerz brała udział w wielu akcjach np. Akcja Ciekoty, obozach harcerskich, rajdach, zbiórkach, ogniskach itp. Mówi, że harcerstwo- to sprawdzona organizacja działająca od ponad 90 lat, która może zaoferować dzieciom wspaniałą zabawę z możliwością rozwoju i pełnienia wolontariackiej służby na rzecz innych. To charytatywna praca instruktorów, „służby, która daje radość". Pani Małgorzata Pyrek w 1997 roku reaktywowała drużynę harcerską w Wodzisławiu. Organizuje dla zuchów i harcerzy zbiórki w ciekawej i specyficznej tylko dla harcerstwa atmosferze w gronie rówieśników, wśród których z pewnością można znaleźć przyjaciół- my mieliśmy okazję aktywnie uczestniczyć w takiej zbiórce zuchowej- bawiliśmy się świetnie. Częste i atrakcyjne wyjazdy , w trakcie których poznają dzieci wiele przydatnych technik, jak orientacji w terenie, podstaw dobrego zachowania, wiązania węzłów, czy pomocy przedlekarskiej, zdobywają również sprawności. System stopni, sprawności pozwala na rozszerzenie swoich zainteresowań, zdobywaniu nowych przydatnych umiejętności. Harcerstwo , to także wspaniała zabawa, długie wieczory przy ognisku i dźwięku gitary, częste imprezy relaksacyjne: noc filmowa, spotkania w harcówce. Program jest dostosowany do wieku- zuchy uczą się poprzez zabawę, wędrownicy już pełnią służbę, przygotowują się do dorosłego życia, sami organizują ciekawe przedsięwzięcia. Co roku spotykają się na obozach i koloniach. Uczestniczą w rajdach po Ziemi Jędrzejowskiej poznając jej historię i przyrodę. Nasza druhna włącza się z harcerzami i zuchami w kwesty, akcje charytatywne np. Akcja dla powodzian w 2010 roku- zebrano 3700 zł. i przekazano do szkoły w Sandomierzu, włączają się w akcje związane z ochroną przyrody- np. szczepienie kasztanów, biorą udział w „Dniach Papieskich". Od wielu lat przywożą „Ogień Betlejemski" i przekazują go społeczności wodzisławskiej. Opiekują się Miejscami Pamięci Narodowej. Druhna współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej- z harcerzami opiekuje się Sztandarem Związku Żołnierzy AK. Od wielu lat organizuje w naszej szkole razem we współpracy z innymi instruktorami ZHP finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- przez wiele lat zebrano łącznie ok. 25000 zł. - kwotę przekazano na rzecz WOŚP. Pani Małgorzata Pyrek mówi, że istotna jest dla nauczyciela umiejętność, czyli zdolność do bycia prawdziwym, otwartym, bezpośrednim. Postawa ta polega na szczerości w zachowaniu, bez udawania, że jest się lepszym.

 


Przedstawiliśmy kilka ciekawych postaci. Może w przyszłości ktoś z nas zostanie druhną, malarzem, fotografikiem, zbieraczem pamiątek, człowiekiem, który zrobi coś bezinteresownego dla innych- społecznikiem- mamy z kogo brać przykład.
Nasze spotkania dały nam dużo radości, rozbudziły w nas ciekawość świata i tego co jest wokół nas. Dużo mogliśmy się nauczyć i jesteśmy zadowoleni, że uczestniczyliśmy w projekcie.