APEL - DZIEŃ ZIEMI – OŻYWIĆ POLA – ROK TRZNADLA

Do programu „Ożywić pola –rok trznadla” przystąpiliśmy całą społecznością szkolną w październiku 2013r. W ramach naszych działań zaplanowaliśmy i wykonaliśmy przedsięwzięcia dydaktyczno – wychowawcze promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, prowadzone na terenie szkoły, uwzględniliśmy również środowiskowy aspekt projektu. W naszym Zespole Szkół przez ten okres działalności przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję edukacyjną związaną z bohaterem tegorocznej edycji programu Ożywić Pola – czyli TRZNADLEM. 

Czytaj więcej: APEL - DZIEŃ ZIEMI – OŻYWIĆ POLA – ROK TRZNADLA

ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU PRZYRODNICZEGO – LAUREACI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Konkurs obejmował wiadomości z zakresu wiedzy i umiejętności przyrodniczych, a szczególnie znajomości fauny i flory naszych ekosystemów, ochrony gatunkowej i prawnej organizmów, żyjących w pobliżu nas, ekologii i ochrony środowiska. Tematem przewodnim był ekosystem leśny, ale też jego obrzeża na styku z siedzibami ludzkimi i remizy śródpolne, czyli miejsca, które są naturalnym siedliskiem trznadla, ptaka którego szczególnie dobrze uczniowie poznali, pracując w programie „Ożywić pola – rok trznadla”.  Zainteresowanie konkursem wśród uczniów było duże. Każda klasa miała swoich reprezentantów, a poziom prac był bardzo zbliżony.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane przez uczniów biorących udział w quizie, jury konkursu wytypowało następujących laureatów:

Klasa V – Rzeźnicka Aleksandra

Klasa VI – Adamska Małgorzata

Wszystkim uczniom gratulujemy dobrej znajomości przyrody.

Wiosna na polach

To kolejna wyprawa uczniów w teren w ramach programu „Ożywić Pola- Rok Trznadla". Uczniowie kl. I z wychowawczynią zaprosili do wspólnej wycieczki myśliwych z Koła Łowieckiego „Mozgawa" z Wodzisławia. Goście byli przewodnikami w poszukiwaniu trznadla . Mimo wysiłków nie udało się grupie natrafić na ślad tego ptaka. W trakcie tych poszukiwań uczniowie zobaczyli wiele ciekawych miejsc na polach w okolicach szkoły.. Myśliwi opowiadali o zwierzętach zamieszkujących pola, zarośla i rzekę. Dzieci obserwowały lisią norę . gniazdo sroki, spłoszone zające , ślady żerowania bobrów . Przez lupy uczniowie oglądali pierwsze kwiaty i owady , które obudziły się z zimowego snu. Przez cały czas gościom i dzieciom, wysoko nad głowami, towarzyszyły latające i śpiewające skowronki. Uczniowie wrócili do szkoły z wielkim bagażem wrażeń i wiadomości.

Czytaj więcej: Wiosna na polach

Konkurs literacki o trznadlu.

Jednym z zadań realizowanych w ramach programu „ Ożywić pola- Rok trznadla" był konkurs literacki na najciekawsze opowiadanie o trznadlu, który został przeprowadzony wśród uczniów szkoły podstawowej. Aby przystąpić do konkursu, musieli oni zapoznać się ze zwyczajami tego ptaka, wyglądem, trybem życia itp.. Uczniowie podjęli ten trud i powstało wiele ciekawych prac.

Czytaj więcej: Konkurs literacki o trznadlu.

Spotkanie z myśliwym

W piątek 14 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z myśliwym panem Michałem Nowakiem z Koła Łowieckiego Mozgawa. W zebraniu uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z nauczycielami. Spotkanie to było zorganizowane z okazji tegorocznego „Roku Trznadla" w ramach ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola". Ciekawe opowieści myśliwego przybliżyły uczniom zagadnienia przyrodnicze, a liczne ciekawostki i zagadki sprawiły, iż spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Rozmawialiśmy przede wszystkim o człowieku sprzed 6 milionów lat i jego codziennym życiu.

Czytaj więcej: Spotkanie z myśliwym