ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU PRZYRODNICZEGO – LAUREACI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Konkurs obejmował wiadomości z zakresu wiedzy i umiejętności przyrodniczych, a szczególnie znajomości fauny i flory naszych ekosystemów, ochrony gatunkowej i prawnej organizmów, żyjących w pobliżu nas, ekologii i ochrony środowiska. Tematem przewodnim był ekosystem leśny, ale też jego obrzeża na styku z siedzibami ludzkimi i remizy śródpolne, czyli miejsca, które są naturalnym siedliskiem trznadla, ptaka którego szczególnie dobrze uczniowie poznali, pracując w programie „Ożywić pola – rok trznadla”.  Zainteresowanie konkursem wśród uczniów było duże. Każda klasa miała swoich reprezentantów, a poziom prac był bardzo zbliżony.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane przez uczniów biorących udział w quizie, jury konkursu wytypowało następujących laureatów:

Klasa V – Rzeźnicka Aleksandra

Klasa VI – Adamska Małgorzata

Wszystkim uczniom gratulujemy dobrej znajomości przyrody.