APEL - DZIEŃ ZIEMI – OŻYWIĆ POLA – ROK TRZNADLA

Do programu „Ożywić pola –rok trznadla” przystąpiliśmy całą społecznością szkolną w październiku 2013r. W ramach naszych działań zaplanowaliśmy i wykonaliśmy przedsięwzięcia dydaktyczno – wychowawcze promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, prowadzone na terenie szkoły, uwzględniliśmy również środowiskowy aspekt projektu. W naszym Zespole Szkół przez ten okres działalności przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję edukacyjną związaną z bohaterem tegorocznej edycji programu Ożywić Pola – czyli TRZNADLEM. 

Przy współpracy z myśliwymi, leśnikami oraz przyrodnikami prowadziliśmy aktywną edukację ekologiczną młodzieży szkolnej, uczyliśmy postaw proprzyrodniczych i proekologicznych w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej. Przeprowadziliśmy szereg konkursów, quizów, zawodów, w których uczniowie wykazywali się wiadomościami i umiejętnościami przyrodniczymi i ekologicznymi. Mamy nadzieję, że udział w tym programie przyniesie pożytek dla nas i naszego całego środowiska lokalnego. Na uroczystym apelu w dniu 29.04.2014r., w obecności licznych zaproszonych gości, m. in. władz i przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Wodzisławia, Urzędu Gminy Wodzisław, myśliwych z Koła Łowieckiego „Mozgawa”, leśnika z Nadleśnictwa Jędrzejów, przyrodników i całej społeczności szkolnej podsumowaliśmy nasze dotychczasowe działania w programie „Ożywić pola”, łącząc je z akcją niedawno obchodzonego Światowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Chcieliśmy uświadomić wszystkim uczestnikom apelu, jak kruchy jest ekosystem naszej planety, a także jak należy dbać o środowisko naturalne. W trakcie apelu uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wykazali się wiedzą, jaką zdobyli o trznadlu, rywalizując w 4 konkurencjach. Wszelkie działania dzieci i młodzieży nagrodzone były upominkami rzeczowymi, pucharami, dyplomami i słodyczami. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki, uroczyście wręczono nagrody, a odebrali je wraz z gratulacjami z rąk dyrekcji szkoły, gości i sponsorów, jakimi byli Urząd Gminy Wodzisław i Koło Łowieckie „Mozgawa”. Impreza urozmaicona była występami uczniów naszej szkoły: piosenkami, tańcem, recytacją wierszy i prozy, a wszystko oczywiście tematycznie związane było z trznadlem.

 

Poniżej przedstawiamy uczniów nagrodzonych w konkursach i zapraszamy do fotogalerii zdjęć z naszej imprezy oraz obejrzenia nagodzonych prac plastycznych.

NAGRODY

Nazwa konkursu

(opiekunowie)

Ogólna ilość uczestników

Nagrodzeni

Wyróżnieni

Dyplomy za udział w konkursie

Wiedza o trznadlu

klasy I – III sp

(Najberg Zyta, Pyrek Małgorzata, Sputo Małgorzata)

3 zespoły uczniowskie po 3 osoby   z klas I, II i III sp

Kl. I – I miejsce

Krupa Olga

Smutek Julia

Łebek Dawid

Kl. II – II miejsce

Wypych Natalia

Bednarska Natalia

Zyguła Izabela

Kl. III – III miejsce

Cykowska Dominika

Halewska Zuzanna

Rzeźnicki Patryk

 

 

Plastyczny sp

(Lipka Dorota, Idzik Hanna)

Klasy I-III

19 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IV-VI

11 osób

Kl. I

Poświat Oskar m. I

Julia Smutek m. II

Eryk Selega m. III

Kl. II

Oleksiak Bartłomiej m. I

Wasik Oliwia m. II

Zyguła Izabela m. III

Kl. III

Kowalska Martyna m. II

Kl. IV – V

Adamska Małgorzata  m. I

Langier Amelia  m. II

Strasz Anita m. III

 

Kl. I

Szafrańska Weronika, Krzelowska Kamila, Łebek Dawid,   Ozga Kacper

 

Kl. II

Wypych Natalia, Bednarska Natalia

 

Kl. IV – VI

 Dąbek Katarzyna, Adamska Karolina, Lipka Bartłomiej

 

 

Kl. I

Wiejak Zuzanna,  Łukasz Stanek, Sebastian Skowronek

 

Kl. II

Daria Pardałą, Bonarska Agnieszka, Zdańska Agnieszka

Kl. V.

Aleksandra Rzeźnicka, Natalia Kowalska, Kowalski Dawid, Karolina Ozga , Kornelia Halewska

 

 

Matematyczno –przyrodniczy gim

(Leśniewska Izabela, Jarosiński Robert, Idzik Hanna)

8

I m.Głowacki Wojciech kl.2a

II m.Jarosiński Bartosz kl.2c

III m.Langier Jolanta kl.2b

 

Nagły Michał

kl.2c

Gwóźdź Konrad kl.2b

Urban Karolina kl.2c

Kołtun Izabela kl.2c

Oczkowicz Kamil kl.2c

Ekologiczno-przyrodniczy gim

(Idzik Hanna)

12

I m.Stępień Celina kl.3 c

I m.Leks Anna kl.3b

II m.Strączek Aleksandra kl.3a

 

 

Radwan Klaudia kl.3b

Nagły Michał kl.2c

Ozga Weronika kl.2b

Bertman Wirginia kl.1b

Jakubowski Karol kl.2a

Wojtecka Aleksandra kl.2a

Jarosiński Bartosz kl.2c

Brodzińska Wiktoria kl.3a

Zarębska Mirosława kl.2b

Ekologiczno-przyrodniczy sp

(Idzik Hanna)

8

Kl.VI

I m.Adamska Małgorzata

Kl.V

I m.Rzeźnicka Aleksandra

 

Kl. VI

Łuszczki Karolina

Adamska Karolina

Cykowska Magdalena

Kl. V

Płońska Aleksandra

Kowalska Natalia

Kowalski Dawid

Fotograficzny gim

(Pałczyński Andrzej)

4

 

Radwan Klaudia kl.3b

Stępień Celina kl.3c

Brodzińska Wiktoria kl.3a

Zasada Roksana kl.3c

Literacki sp

(Bakierzyńska Bożena)

16

 

Wójcik Dariusz kl.4

 

Indywidualny bieg przełajowy gim

(Błasiak Urszula,    Malec Lidia, Mucha Anna)

21 chłopców

14 dziewcząt

Puchar Łowczego –

Strasz Kamil kl.2c

Wendt Joanna kl.1b

II miejsca-

Środa Robert kl.3a

Krzelowska Dominika kl.1b

III miejsca-

Pardała Hubert kl.3b

Sadowska Natalia kl.1b

 

Zdjęcia nagrodzonych prac.