A teraz… trznadel.

Zespół Szkół w Wodzisławiu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, zgłosił swój udział w ogólnopolskim programie aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola". Program "Ożywić pola" realizowany jest od roku 2005 przez Redakcję "Łowca Polskiego", miesięcznika łowiecko-przyrodniczego, będącego pismem Polskiego Związku Łowieckiego, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym PZŁ. Jego celem jest wzmacnianie wrażliwości ekologicznej młodych ludzi i edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej. Jest to program ogólnopolski, ponadregionalny, obejmujący swoim działaniem głównie wsie i małe miasta. Program realizują szkoły przy współpracy z działającymi na ich terenie kołami łowieckim. Tegoroczna edycja programu nosi tytuł Rok trznadla.

Czytaj więcej: A teraz… trznadel.

„Poznajemy ptaki wodne mieronickich stawów w Gminie Wodzisław”

Z okazji Międzynarodowych Dni Ptaków, przypadających na pierwszy weekend października, w dniu 8 października 2013r. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkół w Wodzisławiu zorganizowali dla uczniów kl. III lekcję przyrodniczą pt. „Poznajemy ptaki wodne mieronickich stawów". Zajęcia terenowe poprowadził p. Krzysztof Łuszczki – członek Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Głównym celem wyprawy było zapoznanie dzieci z metodą liczenia ptaków i pracą w terenie jaką zajmują się ornitolodzy. Każdy uczeń został wyposażony w kartę pracy, na której znajdował się alfabetyczny spis ptaków. Przy określonej nazwie ptaka uczniowie nanosili liczbę spotkanego gatunku.

Czytaj więcej: „Poznajemy ptaki wodne mieronickich stawów w Gminie Wodzisław”