Spotkanie z rodzicami nt. "Bezpieczeństwa cyfrowego dziecka w Internecie"

spotkanie minW dniu 30.03.2017 odbyło się spotkanie z rodzicami na którym poruszono problem bezpieczeństwa cyfrowego dziecka w Internecie. Internet wnosi wiele ułatwień w nasze życie ale nie jest pozbawiony zagrożeń do których zaliczamy m.in.:

 kontakty z nieznanymi osobami – niektórzy z nich mogą mieć złe intencje,
 niewłaściwe dla rozwoju dziecka treści na które może się ono przypadkowo natknąć,
 gry komputerowe nieodpowiednie dla dziecka,
 wirusy i inne złośliwe oprogramowanie,
 cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii komórkowej.

Zagadnienia te zostały omówione i przedstawione w formie przystępnej prezentacji multimedialnej pt. „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”. Rodzice w skupieniu wysłuchali wystąpienia i obejrzeli prezentację w której przedstawiono zagrożenia w Internecie, sposoby przeciwdziałania im oraz przykłady cyberprzemocy.

W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Cyfrowobezpieczni.pl. Od organizatorów otrzymaliśmy broszury poruszające kwestie omawiane na spotkaniu, zostały one rozdane wszystkim uczestnikom.