Zakończenie projektu „Wirtualna Społeczność Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

W dniu 28 maja 2012r. odbyło się seminarium  podsumowujące projekt  „Wirtualna Społeczność Zespołu Szkół w Wodzisławiu”, który realizowany był w naszej szkole  od 1.01.2012r.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr UDA –POKL.09.05.00-26-149/11-00 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.  W projekcie uczestniczyło 52 osoby (uczniowie , nauczyciele i rodzice). 

Czytaj więcej: Zakończenie projektu „Wirtualna Społeczność Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

Do pobrania.

lp

Plik, dokument.

Typ dokumentu - link

1

Deklaracja uczestniczki/uczestnika* projektu "Wirtualna społeczność zespołu szkół w Wodzisławiu" dokument dla nauczyciela.

   /pdf/
2 Deklaracja uczestniczki/uczestnika* projektu "Wirtualna społeczność zespołu szkół w Wodzisławiu" dokument dla rodziców.    /pdf/
3 Deklaracja uczestniczki/uczestnika* projektu "Wirtualna społeczność zespołu szkół w Wodzisławiu" dokument dla ucznia.    /pdf/
4

Regulamin konkursu na najciekawszy blog uczniowski w zespole szkół w Wodzisławiu

   /pdf/
5

Regulamin konkursu „moja gmina” na najlepszą galerię zdjęć z opisem w zespole szkół w Wodzisławiu.

   /pdf/

 

 

„Wirtualna społeczność szkolna”

To kolejny projekt realizowany w naszej szkole, którego uczestnikami będą uczniowie, nauczyciele i rodzice. W wyniku realizacji WSS zostanie uruchomiona platforma /portal społecznościowy/ –jako  nowoczesne narzędzie komunikowania się środowiska szkolnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty przeznaczone są dla: administartora i redaktora platformy oraz dla nauczycieli i rodziców biorących udział w projekcie, a chcących poznać zasady funkcjonowania i możliwości zastosowania platformy w pracy dydaktycznej, wychowawczej i środowiskowej szkoły.

Przeprowadzone szkolenia mają na celu:

  • poznanie nowoczesnych form komunikacji,
  • poznanie zagadnień związanych z prawami autorskimi,
  • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu,
  • poznanie przykładów dydaktycznego wykorzystania modułów platformy.
  • nabycie umiejętności posługiwania się zasobami portalu społecznościowego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie.