Zakończenie projektu „Wirtualna Społeczność Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

W dniu 28 maja 2012r. odbyło się seminarium  podsumowujące projekt  „Wirtualna Społeczność Zespołu Szkół w Wodzisławiu”, który realizowany był w naszej szkole  od 1.01.2012r.  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr UDA –POKL.09.05.00-26-149/11-00 z dnia 23 sierpnia 2011 roku, zawartej pomiędzy Gminą Wodzisław a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.  W projekcie uczestniczyło 52 osoby (uczniowie , nauczyciele i rodzice). 

Na seminarium  przybyli uczestnicy projektu oraz  licznie zaproszeni goście. Zebranym zaprezentowany został  wspólnie stworzony przez uczestników projektu Serwis Internetowy Szkoły (SIS). Podczas seminarium ogłoszono również wyniki konkursów w których brali udział uczniowie - uczestnicy projektu. Kapituła konkursów w składzie: 

1.    Jerzy Kostyła Przewodniczący Kapituły (Koordynator Projektu)
2.    Renata Koziara Członek Kapituły (Sekretarz Gminy Wodzisław)
3.    Andrzej Pałczyński Członek Kapituły (Administrator SIS)
4.    Bożena Wojtecka Imbor Członek Kapituły (Redaktor SIS)
5.    Monika Skalmierska Członek Kapituły (Specjalista ds. płatności)

oceniła zgłoszone do konkursu prace. Przewodniczący Kapituły poinformował, że w  konkursie „NAJLEPSZY BLOG” oraz w konkursie  fotograficznym „MOJA GMINA”  łącznie oceniono 31 prac konkursowych.

Kapituła, zgodnie z regulaminami konkursów, nagrodziła następujących uczniów:

w Konkursie „NAJLEPSZY BLOG”:

I miejsce- Sylwia Ozga

II miejsce- Katarzyna Skowronek

III miejsce- Olga Golda

w Konkursie fotograficznym „MOJA GMINA”:

I miejsce- Monika Bochenko

II miejsce- Bartosz Gil

III miejsce- Wioletta Michalska

 

Zwycięzcom konkursów wręczono nagrody rzeczowe. Nagrodę za III miejsce w Konkursie „NAJLEPSZY BLOG” ufundował Urząd Gminy W Wodzisławiu.

Koordynator projektu p. Jerzy Kostyła podziękował wszystkim którzy przyczynili się do powstania nowego  Systemu Internetowego Szkoły (SIS) i wyraził przekonanie, że będzie się on rozwijał i dobrze służył całej społeczności  szkolnej.