Przygotowania do wizyty w Niemczech.

W dniach 05 do 12 października 2012r odbędzie się wizyta w Niemczech w ramach projektu „Gospodarowanie wodą i jej wartości dla europejskich uczniów”. Z naszej szkoły do gimnazjum w Felsbergu pojedzie 3 nauczycieli i 5 uczennic. Zadaniem tej grupy jest przygotować i przedstawić prezentację o naszej szkole oraz projekt do konkursu na logo projektu. Dziewczęta z klas drugich gimnazjum nakręciły krótki film z jednego dnia w naszym gimnazjum, inna grupa rozpoczęła pracą nad prezentacją multimedialną. Uczniowie klas trzecich przygotowali zadania związane  z treścią prezentacji i dla uczniów z pozostałych krajów. W szkole ogłoszono konkurs na logo projektu w którym zwyciężyła propozycja Korneli Kędry, uczennicy klasy IIIc.

 

W przygotowywanej prezentacji, oprócz gimnazjum, chcemy przybliżyć uczestnikom spotkania nasze, województwo i gminę. Wszyscy uczestnicy projektu ciężko pracują nad tym, aby wyjazd do Niemiec był udany.

From 5 to 12 October 2012 there will be a visit to Germany in the framework of the project „Water Management and Values for European Students”. Three teachers and five students from our school are going to high school in Felsberg. The purpose of this group is to prepare and present a presentation about our school and organize the  competition for the project logo design. The girls from second class of our school are making a short film about one day in our school, another  group has already begun working on a presentation. The students from the third class prepared tasks related to the content of the presentation. They will be given to the students from other countries  during the meeting in Felsberg. Our school announced the logo design contest in which the design of Kornelia Kędra- the student of class 3c won. In prepared presentation aside from school we want to introduce our province and village. All participants are working hard, to make the trip to Germany successful.

 

Projekt logo projektu