Nauczyciele z Gimnazjum w Wodzisławiu z wizytą na Węgrzech

W dniach od 1 do 6 grudnia 2012 roku czterech nauczycieli z Zespołu Szkół w Wodzisławiu w ramach projektu Comenius uczestniczyło w wizycie w partnerskiej szkole w Gödöllő Węgry.
Nauczyciele nie tylko poznali specyfikę pracy szkoły węgierskiej, ale mieli również możliwość zwiedzenia Budapesztu, poznania jego historii, architektury oraz spróbowania tradycyjnych potraw węgierskich. Uczestnicy spotkania skorzystali z kąpieli w basenie z gorącą wodą leczniczą u podnóży góry Gellerta. Oglądali prezentację multimedialną dotyczącą zasady działania oczyszczalni ścieków dla sześciuset tysięcy ludzi oraz zwiedzali ją.

 

 From 1st to 6th of December 2012 four teachers from Zespol Szkol in Wodzislaw took part in the partnership visit in Gödöllő School in Hungary. It was within the framework of Comenius Project.
Our teachers were introduced not only to specificity of work in Hungarian School, but also they could sightsee Budapest. They knew the history and architecture of the city and tasted traditional Hungarian dishes. The participants of this meeting had baths in a pool with warm, curative water at the foot of Mount Gellerta. Moreover they saw the multimedia presentation about the principle functions of sewage treatment plant ( its capacity is designated for 600 thousand people) and visited it.
The primary objective of this visit was to know the source of water near Gödöllő and know the method of managing it, as well as using it in many different ways. During working meetings all teachers summarized the visit in partnership German School and determined details about next visit, which will be organised from 27th February until 3rd March in Cyprus.
They determined how students from all schools taking part in Comenius Project can manage water in their environment responsibly.

Tłumaczenie: Paweł Strzelec


Głównym celem wizyty było poznanie źródeł wody w okolicach Gödöllő oraz poznanie sposobów gospodarowania nią i wykorzystywania jej na różne sposoby. Podczas roboczych spotkań podsumowano wizytę w szkole partnerskiej w Niemczech oraz ustalono szczegóły dotyczące kolejnej wizyty, która odbędzie się w pierwszych dniach marca na Cyprze.
Ustalono w jaki sposób uczniowie szkół biorących udział w projekcie mogą w swoim otoczeniu mądrze gospodarować wodą.