Zostaliśmy laureatami programu Ożywić pola – rok trznadla

"W imieniu Redakcji miesięcznika „Łowiec Polski" - organizatora ósmej edycji programu „Ożywić pola 2013-2014. Rok trznadla" – mamy przyjemność poinformować Waszą społeczność szkolną, że w konkursie "Roku trznadla" znaleźliście się w gronie najlepszych czterdziestu placówek oświatowych. Serdeczne gratulacje.
W związku z tym sukcesem zapraszamy na Finał Regionalny akcji „Ożywić pola 2013-2014. Rok trznadla",

Czytaj więcej: Zostaliśmy laureatami programu Ożywić pola – rok trznadla

ROZSTRZYGNIĘCIE QUIZU PRZYRODNICZEGO – LAUREACI W GIMNAZJUM

Konkurs obejmował wiadomości z zakresu wiedzy i umiejętności przyrodniczych, a szczególnie znajomości fauny i flory naszych ekosystemów, ochrony gatunkowej i prawnej organizmów, żyjących w pobliżu nas, ekologii i ochrony środowiska. Tematem przewodnim był ekosystem leśny, ale też jego obrzeża na styku z siedzibami ludzkimi i remizy śródpolne, czyli miejsca, które są naturalnym siedliskiem trznadla, ptaka którego szczególnie dobrze uczniowie poznali, pracując w programie „Ożywić pola – rok trznadla”.  Zainteresowanie konkursem wśród uczniów było duże. Każda klasa miała swoich reprezentantów, a poziom prac był bardzo zbliżony.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wyniki uzyskane przez uczniów biorących udział w quizie, jury konkursu wytypowało następujących laureatów:

Miejsce I – Stępień Celina z klasy III C i Leks Anna z klasy III B

Miejsce II – Strączek Aleksandra z klasy III A

Miejsce III – nie przyznano

Wszystkim uczniom gratulujemy dobrej znajomości przyrody.

Spotkanie z Panem Michałem Nowakiem

Sprawozdanie ze spotkania z członkiem Koła Łowieckiego Mozgawa w Wodzisławiu Panem Michałem Nowakiem.

Dnia 14 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Wodzisławiu powyższe spotkanie odbyło się w gronie nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tematem spotkania było zapoznanie uczniów z problematyką łowiectwa. Pan Michał Nowak, który jest nie tylko myśliwym, ale również historykiem przedstawił nam w zajmujący sposób nie tylko sens łowiectwa, ale również jego historię. Główna część wypowiedzi dotyczyła ptaków. Obecny rok jest rokiem Trznadla.

Czytaj więcej: Spotkanie z Panem Michałem Nowakiem

The year of the YELLOWHAMMER

W związku z realizowanym w Zespole Szkół w Wodzisławiu programem " Ożywić Pola" w dniu 21.01.2014 na gazetce ściennej znajdującej się przy klasopracowni biologicznej uczniowie zaprezentowali najważniejsze informacje dotyczące bohatera tegorocznej edycji programu- trznadla. Przedstawili również budowę ptaka, wyróżniając najważniejsze części jego ciała. Wszystkie informacje zaprezentowane zostały w języku angielskim. Uczniowie, podejmując się tego zadania, mieli możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy o ptakach ale również rozwinęli swoje umiejętności językowe.

Czytaj więcej: The year of the YELLOWHAMMER