Spotkanie z Panem Michałem Nowakiem

Sprawozdanie ze spotkania z członkiem Koła Łowieckiego Mozgawa w Wodzisławiu Panem Michałem Nowakiem.

Dnia 14 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Wodzisławiu powyższe spotkanie odbyło się w gronie nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tematem spotkania było zapoznanie uczniów z problematyką łowiectwa. Pan Michał Nowak, który jest nie tylko myśliwym, ale również historykiem przedstawił nam w zajmujący sposób nie tylko sens łowiectwa, ale również jego historię. Główna część wypowiedzi dotyczyła ptaków. Obecny rok jest rokiem Trznadla.

Trznadel to ptak z rzędu wróblowatych, długości ok.18 cm. Jest to ptak żółtawo - rdzawo - brunatny. Żywi się owadami i ziarnem. Niestety, często bywa atakowany przez koty, lisy, wilki i dzikie psy. W związku z tym jego populacja maleje i jest on ptakiem chronionym. Pan Nowak namawiał dzieci do dokarmiania ptaków, zwłaszcza w okresie zimowym. Mówił, jak ważne jest robienie odkrywek w śniegu, aby ptaki miały dostęp do trawy. Zwracał także uwagę na to, jaką rolę w gospodarce pełni łowiectwo. Łowiectwo to planowe gospodarowanie zwierzyną łowną, powiązane z gospodarką rolną i leśną, obejmującą hodowlę i ochronę zwierzyny, oraz polowania i odłowy zgodne z potrzebami gospodarki narodowej i celami ochrony przyrody. Koło łowieckie nie tylko poluje na zwierzynę łowną, ale również dokarmia zwierzęta. W lasach często można spotkać magazyno - paśniki z sianem i ziarnem oraz lizawki solne, które dostarczają zwierzętom niezbędnych składników mineralnych, łagodząc ich niedobory stanowią zapobieganie występowania licznych schorzeń oraz poprawy mleczności. W naszych lasach myśliwi zajmują się sarnami, jeleniami, dzikami, zającami, lisami i jenotami. Dużą uwagę przywiązuje się do populacji bażantów i dzikich kaczek. Łowiectwo ma bogatą tradycję. Nasi praprzodkowie zanim zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i zajmować się rolnictwem, utrzymywali się ze zbieractwa i łowiectwa. Gospodarowanie zwierzyną łowną i wykonywanie polowań na łowiskach reguluje prawo łowieckie. Dużą wagę do łowiectwa przykładali dawni władcy. W Polsce do XIV wieku przy dworze królewskim działał łowczy, który był urzędnikiem nadwornym kierującym służbą łowczą władcy. Wszyscy wiemy, że ważna jest równowaga w przyrodzie. Każdy gatunek zwierząt pełni określoną rolę w środowisku naturalnym. Znaczna część gatunków zwierząt zagrożona jest wyginięciem. Koła łowieckie dbają o zwierzęta. Odławiają osobniki chore, dokarmiają zarówno ptaki, jak i inne zwierzęta. Znaczna część gatunków zwierząt jest chroniona. Członkowie kół łowieckich pilnują, żeby te gatunki nie były odławiane. Stosowane są okresy ochronne. U nas jest np. coraz mniej zajęcy, a mnożą się dziki. Dlatego na zające można polować tylko w ściśle określonych porach roku a na dziki nie ma okresu ochronnego. My też musimy wiedzieć o tym, jak powinniśmy pomagać, zwłaszcza zimą, ptakom i innym zwierzętom.

Tomek Pluta klasa III b