Fascynujący Świat Nauki

Od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w naszej szkole realizowany był projekt „Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa świętokrzyskiego. Nasz uczeń Wojciech Głowacki był wśród 384 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów . W projekcie udział wzięli również nauczyciele, którzy tworzyli „sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli”. Szkolnym koordynatorem była Izabela Leśniewska. Projekt ten był realizowany przez ŚCDN oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Realizacja projektu miała na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Działania podejmowane w projekcie były ukierunkowane na kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie rozwijania ich zainteresowań i pasji przy współpracy nauczycieli, pracowników naukowych oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz edukacji.

Czytaj więcej: Fascynujący Świat Nauki