Trudne wybory-dylematy gimnazjalistów w wyborze dalszej szkoły.

2016 spotk zdz minWybór szkoły średniej to bardzo poważna, a zarazem znacząca decyzja, jaką muszą podjąć absolwenci gimnazjum. Ważne jest, by podejść do tego rozważnie, aby nie żałować podjętej decyzji. Dokonany wybór ma duży wpływ na naszą przyszłość. Każdy z nas powinien dokładnie przemyśleć do jakiej szkoły się wybrać: liceum, technikum, czy może szkoła zawodowa? W ostatnim czasie uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum mieli spotkania z przedstawicielami różnych szkół ponadgimnazjalnych.

Dnia 17 maja 2016r odbyło się kolejne takie spotkanie. Tym razem gościliśmy Komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie panią Bożenę Kucybałę, która zapoznała młodzież z ofertą kształcenia jaką oferuje ich szkoła. Środowiskowy Hufiec Pracy jest najnowszą jednostką Ochotniczych Hufców Pracy, która zasięgiem swego działania obejmuje trzy sąsiadujące ze sobą powiaty - jędrzejowski, staszowski, włoszczowski. Ma charakter otwarty i dzięki funkcjonowaniu w jego strukturach świetlicy środowiskowej, realizuje zadania na rzecz młodzieży ze środowiska lokalnego. Środowiskowy  Hufiec Pracy stwarza warunki do podwyższania poziomu wiedzy ogólnej i uzyskania kwalifikacji zawodowych, młodzież odbywa praktyki w Świętokrzyskie Wojewódzkiej Komendzie OHP, albo u pracodawców zewnętrznych.

2016 spotk zdz 01

Szkoła kształci w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, fryzjer, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz. Proponowane formy kształcenia to: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. Hufiec prowadzi działalność wychowawczą, resocjalizacyjną i profilaktyczną. Dzięki funkcjonowaniu przy ŚHP Młodzieżowego Centrum Kariery, stwarzamy uczestnikom możliwości nabywania umiejętności poruszania się po rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim.

 Pani Komendant przybliżyła nam również perspektywy pracy jakie możemy uzyskać po ukończeniu  szkoły. Kończąc spotkanie życzyła nam trafnych wyborów szkół ponadgimnazjalnych oraz powodzenia i zadowolenia w dalszej nauce. Mamy nadzieję, że cykl lekcji z preorientacji zawodowej, jak również spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych przyczynią się do właściwego wyboru przyszłej drogi zawodowej przez uczniów naszego gimnazjum.

2016 spotk zdz 02