Spotkanie z policjantem –Bezpiecznie spędzamy wakacje.

Wakacje to okres, w którym dzieci przebywają nad wodą, dużo podróżują, chodzą do lasu, ale przede wszystkim to czas beztroskiej, fantastycznej zabawy i odpoczynku od szkoły. Aby zabawa dla naszych uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu była bezpieczna i udana nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej poprosiły funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie o przeprowadzenie pogadanki na temat „Bezpieczne wakacje". Do tej wizyty dzieci przygotowywały się już nieco wcześniej, poprzez przeprowadzone w klasach zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się w czasie wakacji w różnych sytuacjach.


Spotkanie odbyło się 23.06.2015r.Uczniowie z dużym zaangażowaniem i skupieniem słuchały rad sierżant Katarzyny Pierzchały jak zachowywać się nad wodą, na podwórku. Pani policjantka przybliżyła również dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, chodniku, podczas jazdy rowerem oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. Natomiast aspirant Michał Kowalczyk przedstawił dokładnie zasady właściwego postępowania podczas ataku groźnego psa. Wyjaśnił również reguły właściwego zachowania się w pobliżu psa i sposobu podchodzenia do niego. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie podejmowali dyskusję z policjantami i uczestniczyli w scenkach przedstawiających zachowania niewłaściwe i właściwe w czasie ataku psa. To była bardzo pouczająca i pożyteczna lekcja.
Z pewnością takie zajęcia przybliżą dzieciom specyfikę zawodu policjanta. Dzięki tym cyklicznym spotkaniom policjant będzie kojarzył się uczniom z osobą przyjazną , godną zaufania.