Gminny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

            1 min5 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Wodzisławiu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny zorganizowany w ramach XIV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. W zmaganiach o tytuł Mistrza Ortografii uczestniczyło 18 uczniów z pięciu szkół z terenu Gminy Wodzisław. Samorządową Szkołę Podstawową w Lubczy reprezentowali: Dominika Witas, Wiktoria Lasak i Anna Zarzycka,

Szkołę Podstawową w Niegosławicach - Maja Koczaj, Natalia Oleksiak i Zuzanna Szałapska, ze Szkoły Podstawowej w Mierzawie przyjechali: Oliwia Chaczyk i Norbert Peruń, zaś z SSP w Brześciu – Kinga Trzcina, Julia Zmarzły, Aleksandra Habińska i Wiktor Jamrocha. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Radwan, Nadia Łebek, Olivier Gołąb, Weronika Szafrańska, Julia Smutek oraz Patrycja Klepek.

            Uczniowie zmierzyli się z tekstem zawierającym wiele ortograficznych pułapek. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą znajomością zasad polskiej pisowni. Rywalizacja była zacięta, a ortograficzne zmagania zakończyły się zwycięstwem następujących uczniów:

Kategoria uczniów klas II:

I miejsce: Oliwia Chaczyk z SP w Mierzawie

Miejsce II: Wiktoria Lasak z SSP w Lubczy

Miejsce III: Dominika Witas z SSP w Lubczy

Kategoria uczniów klas III:

I miejsce: Patrycja Klepek z SSP w Wodzisławiu

Miejsce II: Julia Smutek z SSP w Wodzisławiu

Miejsce III: Weronika Szafrańska z SSP w Wodzisławiu

            Laureatom konkursu wręczono dyplomy i nagrody, a pozostałym uczestnikom dyplomy i drobne upominki. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu, otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii.

            Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze i towarzyszyła mu zdrowa rywalizacja. Nad całością czuwały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Zyta Najberg, p. Małgorzata Pyrek i p. Małgorzata Sputo.

            Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności oraz życzymy dalszych sukcesów.

Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs ...
Gminny Konkurs Ortograficzny Gminny Konkurs Ortograficzny