Zapytanie ofertowe na zakup 1 szt. kserokopiarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro

dotyczy: zakupu 1 szt. kserokopiarki

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia ofert na dostawę kserokopiarki wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego przy ul. Szkolnej 4, 28-330 Wodzisław, przeszkoleniem personelu z obsługi urządzenia oraz dodatkowego kompletu tonerów.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup 1 szt. kserokopiarki.

Zapytanie ofertowe na zakup książek do biblioteki szkoły podstawowej.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych: książek do biblioteki  Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup książek do biblioteki szkoły podstawowej.

Zapytanie ofertowe na zakup książek do biblioteki gimnazjum.

Dyrektor Zespołu Szkół w Wodzisławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie nowych: książek do biblioteki Gimnazjum nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu, w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe na zakup książek do biblioteki gimnazjum.