rekrut 25

apel

apel

Apel Wojewody Świętokrzyskiego
oraz Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w sprawie niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla
oraz zwiększonej liczby pożarów budynków

bezpl-tel-zauf.png

dz czyst pow
Zagraj w grę:  
POGROMCA SMOGU | SUDOKU SMOGOWE
pomiar smogu

infolinia

nie hejtgrafika: https://www.kielce.uw.gov.pl/

info wsparcie minInformacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
- Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
/plakat/

innopolis log

 


  Informacje bieżące...


dbi2023

Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne Kampanie społeczne
rok dla niepodl 2 minROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Ogłoszenia:

Data

Treść ogłoszenia

Autor

25.09.2023 r. 

Zawiadamiam, że na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2023 poz. 1211) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:

- 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek po Wszystkich Świętych)
- 2 maja 2024 r. (czwartek między Międzynarodowym Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji
3- go Maja);
- 14 maja 2024 r. (wtorek - I dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 15 maja 2024 r. (środa) - II dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 16 maja 2024 r. (czwartek) - III dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)
- 20 czerwca 2024 r. (czwartek - przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych).

Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionych dniach.

Jerzy Kostyła
15.09.2023 r. 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024

  1. Zarządzenie nr 346/2023 w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2023/2024
 Jerzy Kostyła
25.09.2019 r. 

linia 800080222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
tel. 800 080 222

 Andrzej Pałczyński
15.03.2018 r.

komponentySZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane artykuły:

Dzień Ziemi 2019

2019 dz ziem min    Dzień Ziemi jest ważnym wydarzeniem, które często ignorujemy i o którym zapominamy. Dokręcanie kranów, oszczędzanie wody i gaszenie światła to drobne i niewielkie rzeczy, które możemy zrobić, ale tak naprawdę powinniśmy się zastanowić nad tym jaki mamy wpływ na środowisko i czy rozumiemy problemy, które od lat tworzy nasza cywilizacja, a z którymi walka jest często marginalizowana lub wyśmiewana.

    Zaśmiecanie lasów poprzez tworzenie tzw. dzikich wysypisk śmieci jest zjawiskiem nadal częstym. Chęć zaoszczędzenia pieniędzy na odpadach powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska, niszczenie gleb, znaczną integrację w ekosystem oraz zwiększa ryzyko wybuchu pożaru. W Dzień Ziemi powinniśmy nie tylko zrozumieć problemy z jakimi mamy do czynienia, lecz także szukać skutecznych sposobów ich zwalczania, przeciwdziałania oraz uświadamiania. W Niemczech oraz wielu innych krajach zachodniej Europy istnieje wiele systemów przeciwdziałających takim zjawiskom poczynając od bardzo wysokich kar, systemu zwrotnych butelek plastikowych (za co można otrzymać pieniądze) aż po wysoką kulturę i świadomość mieszkańców. Powoduje to znaczne ograniczenie przypadków zaśmiecania miejsc publicznych zarówno w miastach jak i miasteczkach czy wsiach. Na wspomnianych wsiach często dochodzi do zjawiska wypalania traw. Zacznijmy od tego, iż jest to przestępstwo i zgodnie z prawem polskim osoba, która podejmuje takie działania podlega karze. Historia wypalania sięga średniowiecza i jest uważane za skuteczną metodę wzbogacenia ziemi przed zasiewem. Jest to kłamstwo, które wynikało z niewiedzy ludzi i złego zrozumienia oddziaływania wypalania traw na ekosystem. Zaczynając od tego, że nie pomaga to użyźniać gleby, gdyż wyniszcza organizmy żyjące w ziemi zajmujące się naturalnym kompostowaniem odpadów i wyjaławia ziemię. Do tego wypalanie traw może łatwo wymknąć się spod kontroli, co często doprowadza do pożarów na szeroką skalę. Cena ugaszenia takiego pożaru w wielu wypadkach przekracza dziesiątki tysięcy złotych. Wypalanie traw jest zjawiskiem skrajnie niebezpiecznym i negatywnym, o czym powinniśmy pamiętać i uświadamiać ludzi, którzy nadal dostrzegają je jako dobrą metodę na użyźnianie gleb. Innymi ważnymi problemami współczesnego świata są min. wzrastające zapotrzebowanie na paliwa i energię, zanieczyszczenia oceanów wyciekami paliw oraz tworzywami sztucznymi, masowa deforestacja w wielu biedniejszych krajach na świecie (min. Brazylia i Indie), wzrastająca ilość śmieci, zanieczyszczenia powietrza wiążące się z coraz częstszymi chorobami układu oddechowego i odpornościowego. 

    Co jednak możemy zrobić my? Wydaje się, że jeden człowiek nie jest w stanie zrobić nic, ale ludzi o dobrej woli, chęci zmiany i działania są miliony. Jednym z takich przykładów jest zasadzenie 850 tys. drzew na obszarach grabieżczej wycinki drzew w Indiach, zorganizowanie przez 250 tys. wolontariuszy w 2006 roku. Działania są równie ważne co zrozumienie problemów i świadomość ich istnienia. Dzień Ziemi jest dobrym momentem na dyskusję o możliwych zmianach, które władza w naszym Państwie mogłaby wprowadzić aby ograniczyć zanieczyszczenia środowiska. Od zwiększenia funduszy na uczenie o ochronie środowiska i naukę młodych ludzi lepszych nawyków, przez inwestycje w odnawialne (elektrownie wiatrowe, solarne lub wodne) lub nowocześniejsze źródła energii elektrycznej (min. elektrownie jądrowe), wprowadzając przymus segregacji i zwiększając kontrolę i karę za zaśmiecanie i niszczenie środowiska.

Karolina Kosman Klaudia Siwiec

2019 dz ziem 01