rekrut 25

apel

apel

Apel Wojewody Świętokrzyskiego
oraz Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w sprawie niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla
oraz zwiększonej liczby pożarów budynków

bezpl-tel-zauf.png

dz czyst pow
Zagraj w grę:  
POGROMCA SMOGU | SUDOKU SMOGOWE
pomiar smogu

infolinia

nie hejtgrafika: https://www.kielce.uw.gov.pl/

info wsparcie minInformacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
- Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
/plakat/

innopolis log

 


  Informacje bieżące...


dbi2023

Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne Kampanie społeczne
rok dla niepodl 2 minROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Ogłoszenia:

Data

Treść ogłoszenia

Autor

25.09.2023 r. 

Zawiadamiam, że na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2023 poz. 1211) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:

- 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek po Wszystkich Świętych)
- 2 maja 2024 r. (czwartek między Międzynarodowym Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji
3- go Maja);
- 14 maja 2024 r. (wtorek - I dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 15 maja 2024 r. (środa) - II dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 16 maja 2024 r. (czwartek) - III dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)
- 20 czerwca 2024 r. (czwartek - przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych).

Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionych dniach.

Jerzy Kostyła
15.09.2023 r. 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024

  1. Zarządzenie nr 346/2023 w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2023/2024
 Jerzy Kostyła
25.09.2019 r. 

linia 800080222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
tel. 800 080 222

 Andrzej Pałczyński
15.03.2018 r.

komponentySZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane artykuły:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - PLAN DZIAŁAŃ 2019-20

salatka4PLAN DZIAŁAŃ

na rok szkolny 2019/2020

Zadania

Nazwa zadania Kryterium sukcesu Sposób realizacji  Okres/ termin realizacji Wykonawcy / osoba odpowiedzialna  Potrzebne środki /zasoby Sposób sprawdzenia wykonywania zadania 
1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020  Nauczyciele  znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2019/2020.  Przedstawienie na RP  planu działań SzPZ na rok szkolny 2019 / 2020 oraz zamieszczenie go w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.   Wrzesień/ październik 2019r

Koordynator SzPZ

nauczyciel informatyki

 
Internet, tablica interaktywna, komputer Dyrektor szkoły 
2.Zapoznanie Rady Rodziców, rodziców i uczniów z planem działań w zakresie promocji zdrowia.   Uczniowie,  i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2019/2020. Przedstawienie na zebraniu z rodzicami i godzinach do dyspozycji wychowawcy  planu działań SzPZ na rok szkolny 2019 / 2020 oraz zamieszczenie go w zakładce SzPz na stronie internetowej szkoły.  Wrzesień/ październik 2019r 

Wychowawcy

 nauczyciel informatyki

Internet, tablica interaktywna, komputer   Dyrektor szkoły
3.Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.  Uczniowie znają piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  Na godzinach do dyspozycji wychowawcy, w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły, gazetka.  Październik/ listopad 2019r 

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

 nauczyciel informatyki
 Internet, tablica interaktywna, komputer Fotorelacje/ artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły. 
    Konkurs plastyczny   „ Wiem że zdrowo jem"  Grudzień/ styczeń 2019/2020r 

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

 nauczyciel informatyki 
 Internet, tablica interaktywna, komputer  Wyniki konkursu oraz zdjęcia prac zostaną zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
    Konkurs na prezentację multimedialną dla klas VI-VIII pt. „Wiem co jem”  Styczeń/ luty2020r   

Wychowawcy

Koordynator SzPZ

 nauczyciel informatyki / plastyki
 Internet, tablica interaktywna, komputer  Wyniki konkursu oraz prezentacje zwycięskie  zostaną zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły. 
     Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Marzec/ kwiecień/ maj 2020r  Koordynator SzPZ    Fotorelacje/ artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ 
    Na zajęciach technicznych lub na godzinach do dyspozycji wychowawcy robienie kanapek lub sałatek owocowych. Wrzesień-czerwiec 2019/2020r Nauczyciel zajęć technicznych/ wychowawcy produkty potrzebne do wykonania  kanapek / sałatek Fotorelacje / artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
4.Propagowanie aktywności fizycznej. Uczniowie wiedzą że aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu.

Zawody sportowe.

 

Wrzesień- czerwiec 2019/2020r Nauczyciele wychowania fizycznego   Fotorelacje / artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
    Zajęcia w ramach SKS Wrzesień- czerwiec 2019/2020r Nauczyciele wychowania fizycznego   Fotorelacje / artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.

5.Światowy Dzień Zdrowia.

Europejski Dzień Walki z Otyłością.

Światowy Dzień Biegania

Sportowe Świętokrzyskie – Europejski Tydzień Sportu 2019

Uczniowie znają definicję  zdrowia, otyłości. Potrafią wymienić podstawowe przyczyny otyłości oraz jej konsekwencje.

 

Gazetka szkolna

Kwiecień 2020r

Maj 2020r

Koordynator SzPZ

Nauczyciele wychowania fizycznego

  Fotorelacje /artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.
  Uczniowie wiedzą że aktywność fizyczna sprzyja zdrowiu. Zawody sportowe

Czerwiec 2020r

Wrzesień 2019r

Koordynator SzPZ

Nauczyciele wychowania fizycznego

  Fotorelacje /artykuł zamieszczone w zakładce SzPZ na stronie internetowej szkoły.