Podręczniki szkolne 2022-2023

 Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  do klas 1- 8 szkoły podstawowej

dostosowanych do wieloletniego użytku,
które będą używane w roku szkolnym 2022/2023.

Uwaga: niżej wymienione podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (za wyjątkiem podręczników do religii) zostaną nieodpłatnie udostępnione uczniom na początku roku szkolnego.

Klasa I

Podręczniki:

LP

Przedmiot1

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Edukacja wczesno-szkolna

„Szkolni Przyjaciele” – podręczniki do ed. polonistycznej i matematycznej i  seria kart ćwiczeń.

Szkolni Przyjaciele – podręcznik kl. I części 4 - ed. polonistyczna

Szkolni Przyjaciele-matematyka podręcznik ,część 2

Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

Kinga Preiobisz-Wala,

Ewa Schumacher,Irena Zarzycka

WSiP

WSIP

813/`1/2017

813/2/2017

2

Język angielski

Bugs Team

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberon

MACMILAN

811/1/2017

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot1

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1.        

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni Przyjaciele-karty ćwiczeń do edukacji polonistycznej część 4

Szkolni Przyjaciele-karty ćwiczeń do edukacji matematycznej -  część 2

Kinga Preibisz- Wala, Ewa Schumacher, Irena Zarzycka

WSiP

 

2.        

Język angielski

 

Zeszyt ćwiczeń -  Bugs Team 1

 

MACMILAN

 

3.        

Informatyka

Kalejdoskop ucznia

Zeszyt ćwiczeń 1

Anna Kulesza

WSiP

 

Klasa II

Podręczniki :

LP

Przedmiot1

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Edukacja wczesno-szkolna

„Szkolni Przyjaciele” – podręczniki do ed. polonistycznej i matematycznej i  seria kart ćwiczeń.

Szkolni Przyjaciele – podręcznik kl. II części 1-2 - ed. polonistyczna

Szkolni Przyjaciele-matematyka podręcznik ,część 3-4

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

WSiP

WSIP

813/3/2018

813/4/2018

2

Język angielski

Bugs Team

Bugs Team 2

Carol Read, Ana Soberon

MACMILAN

811/2/2018

 

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot1

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni Przyjaciele-karty ćwiczeń do edukacji polonistycznej część 1,2

Szkolni Przyjaciele-karty ćwiczeń do edukacji matematycznej -  część 3,4

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

WSiP

 

2

Język angielski

 

Zeszyt ćwiczeń -  Bugs Team 2

 

MACMILAN

 

3.

Informatyka

Kalejdoskop ucznia

Zeszyt ćwiczeń 2

Anna Kulesza

WSiP

 

Klasa III

Podręczniki :

LP

Przedmiot1

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Edukacja wczesno-szkolna

„Szkolni Przyjaciele” – podręczniki do ed. polonistycznej i matematycznej i  seria kart ćwiczeń.

Szkolni Przyjaciele – podręcznik kl. III części 1-2 - ed. polonistyczna

Szkolni Przyjaciele-matematyka podręcznik ,część 3-4

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

WSiP

WSIP

813/5/2019

813/6/2019

2

Język angielski

Bugs Team

Bugs Team 3

Magdalena Konrado

Elisenda Papiol

Maria Toth

MACMILAN

811/3/2018

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot1

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1

Edukacja wczesnoszkolna

 

Szkolni Przyjaciele-karty ćwiczeń do edukacji polonistycznej część 1,2

Szkolni Przyjaciele-karty ćwiczeń do edukacji matematycznej -  część 3,4

Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala, Jadwiga Hanisz

WSiP

 

2

Język angielski

 

Zeszyt ćwiczeń -  Bugs Team 2

 

MACMILAN

 
 

Informatyka

Kalejdoskop ucznia

Zeszyt ćwiczeń 3

Anna Kulesza

WSiP

 

Klasa IV

Podręczniki:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1.        

Język polski

Między nami.

„Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej”

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniowska-Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/1/2017

2.        

Język angielski

Brainy

 Brainy –klasa 4 - część 1

Nick Beare

MACMILAN

831/1/2017

3.        

Muzyka

Lekcja muzyki

Lekcja muzyki.  Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

852/1/2017

4.        

Plastyka

Do dzieła

Do dzieła. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna  Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/1/2017

5.        

Historia

Podróże w czasie

Historia  . Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/1/2017

6.        

Przyroda

Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody do klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlafier,Joanna Stawiarz

Nowa Era

Spółka z.o.o.

863/2019/z1

7.        

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata  Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/1/2017

8.        

Informatyka

Lubię to!

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

Spółka z o.o.

847/1/2017

9.        

Technika

Jak to działa

Jak to działa. Podręcznik do techniki  dla klasy IV szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era

Spółka z.o.o.

295/1/2017

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1.        

Język polski

Między nami. Klasy 4 SP

Między nami. Język polski 4. Zeszyt ćwiczeń . Wersja B

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

2.        

Język angielski

Brainy

Brainy .Zeszyt ćwiczeń cz.1

Nick Beare

MACMILIAN

 

3.

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem 4

Wersja  C

Małgorzata  Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

4

Historia

Podróże w czasie

Podróże w czasie kl.4 Zeszyt ćwiczeń

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Klasa V

Podręczniki:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

Między nami.

„Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej”

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/2/2018

2

Język angielski

Brainy

 Brainy  –klasa 5 -

Nick Beare

MACMILAN

831/2/2018

3

Muzyka

Lekcja muzyki

Lekcja muzyki.  Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

852/2/2018

4

Plastyka

Do dzieła

Do dzieła. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna  Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/2/2018

5

Historia

Podróże w czasie

Historia  . Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/2/2018

6

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii do klasy piątej  szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

Spółka z.o.o.

906/1/2018

7

Biologia

Puls Życia

Podręcznik do biologii do klasy piątej  szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

Spółka z.o.o.

844/1/2018

8

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

9

Informatyka

Lubię to!

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy V szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

Spółka z o.o.

847/2/2021/z1

10

Technika

Jak to działa

Jak to działa. Podręcznik do techniki  dla klasy V szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era

Spółka z.o.o.

295/2/2018

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1

Język polski

Między nami. Klasy 5 SP

Między nami. Język polski 5. Zeszyt ćwiczeń . Wersja B

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

2

Język angielski

Brainy

Brainy .Zeszyt ćwiczeń cz.1

Nick Beare

MACMILIAN

 

3

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem 5

Wersja  C

Małgorzata  Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

4

Geografia

Planeta Nowa

Planeta Nowa .Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

 

Klasa VI

Podręczniki:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

Między nami.

„Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej”

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/3/2019

2

Język angielski

Brainy

 Brainy  –klasa 6 -

Nick Beare

MACMILAN

831/3/2019

3

Muzyka

Lekcja muzyki

Lekcja muzyki.  Podręcznik do klasy szóstej  szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

852/3/2019

4

Plastyka

Do dzieła

Do dzieła. Podręcznik do klasy szóstejj szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna  Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/3/2018

5

Historia

Podróże w czasie

Historia  . Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/3/2019

6

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii do klasy szóstej  szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

Spółka z.o.o.

906/2/2019

7

Biologia

Puls Życia

Podręcznik do biologii do klasy szóstej  szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

Spółka z.o.o.

844/3/2020/z1

8

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/3/2022/z1

9

Informatyka

Lubię to!

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

Spółka z o.o.

847/3/2022/z1

10

Technika

Jak to działa

Jak to działa. Podręcznik do techniki  dla klasy VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era

Spółka z.o.o.

295/3/2019

 

 

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1

Język polski

Między nami. Klasy 5 SP

Między nami. Język polski 6. Zeszyt ćwiczeń . Wersja B

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

2

Język angielski

Brainy

Brainy .Zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

MACMILIAN

 

3

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem 6

Wersja  C

Małgorzata  Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

4

Geografia

Planeta Nowa

Planeta Nowa .Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6

Autorzy: Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

 

Klasa VII

Podręczniki:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

Między nami.

„Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej”

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/4/2017

2

Język angielski

  Repetytorium

Repetytorium Ósmoklasisty część 1

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmilian

1100/1/2020

3

Język niemiecki

Magnet smart

Magnet smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla  klasy 7 szkoły podstawowej

Giorgio Motta

Klett

817/1/2017

4

Muzyka

Lekcja muzyki

Lekcja muzyki. Podręcznik do klasy s7 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Spółka z o.o.

852/4/2020/z1

5

Plastyka

Do dzieła

Do dzieła. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej.

Marta Ipczynska, Natalia mrozkowiak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/4/2020/z1

6

Historia

Podróże w czasie

Historia .Podręcznik dla klasy siódmej  szkoły podstawowej

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/4/2017

7

Biologia

Puls życia

Biologia. Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

Spółka z o.o.

844/4/2020/z1

8

Chemia

Chemia Nowej Ery

Chemia . Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria  Litwin

Nowa Era

Spółka z o.o.

785/1/2017

9

Fizyka

Spotkanie z fizyką

Spotkanie z fizyką Podręcznik do klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Nowa Era

Spółka z o.o

885/1/2017

10

Geografia

Planeta Nowa

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era Spółka z o.o.

906/3/2019/z1

11

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej  szkoły podstawowej

Zofia Bolałek

Małgorzata  Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2017

12

Informatyka

Lubię to

Lubię to. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

Spółka z o.o

847/4/2020/z1

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1

Język polski

Między nami.

Między nami. Język polski 7. Zeszyt ćwiczeń . Wersja B

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

2

Język angielski

All Clear

All Clear. Ćwiczenia język angielski  klasa 7

Catherimez Smoth

MACMILAN

 

3

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem 7

Małgorzata  Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

4

Język niemiecki

Magnet smart

Magnet smart 1.  Ćwiczenia język niemiecki –część 1

Giorgio Motta

LektorKlett

 

Klasa VIII

Podręczniki:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Tytuł Podręcznika

Autor

Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

1

Język polski

Między nami.

„Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej”

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

867/5/2018

2

Język angielski

  Macmillan 

REPETYTORIUM Ośmioklasisty część 2

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan 

1100/2/2021

3

Język niemiecki

Magnet smart

Magnet smart 2. Podręcznik. Język niemiecki dla  klasy 8 szkoły podstawowej

Giorgio Motta

LektorKlett

817/2/2017

4

Historia

Podróże w czasie

Historia .Podręcznik dla klasy ósmej  szkoły podstawowej

Tomasz Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/5/2018

5

Biologia

Puls życia

Biologia. Podręcznik do klasy 8 szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

Spółka z o.o.

844/3/2021/z1

6

Chemia

Chemia Nowej Ery

Chemia . Podręcznik do klasy 8 szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria  Litwin

Nowa Era

Spółka z o.o.

785/2/2018

7

Fizyka

Spotkanie z fizyką

Spotkanie z fizyką. Podręcznik do klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Nowa Era

Spółka z o.o

885/2/2018

8

Geografia

Planeta Nowa

Planeta Nowa . Podręcznik do klasy 8 szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era

Spółka z o.o

906/4/2021/z1

9

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem . Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek

Małgorzata  Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/5/2018

10

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Dziś i jutro .Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Spółka z o.o

874/2021/1z

11

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik dla  szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

Spółka z o.o

846/2017

12

Informatyka

Lubię to

Lubię to. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

Spółka z o.o

847/5/2021/z1

Materiały ćwiczeniowe:

LP

Przedmiot

Tytuł serii

Zeszyt ćwiczeń

Autor

Wydawca

 

1

Język polski

Między nami.

Między nami. Język polski 8. Zeszyt ćwiczeń . Wersja B

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

2

Język angielski

Repetytorium ośmioklasisty

Ćwiczenia język angielski  klasa 8

Catherimez Smoth

MACMILAN

 

3

Język niemiecki

Magnet smart

Magnet smart 1.  Ćwiczenia język niemiecki –część 2

Giorgio Motta

LektorKlett

 

4

Matematyka

Matematyka z plusem

Matematyka z plusem 8

Małgorzata  Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Wykaz podręczników do religii
(podręczniki nowe)

Klasa

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawca

Numer podręcznika

I

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

"Poznaję Boży świat"

Wydawnictwo Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

II

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

"Odkrywam królestwo Boże"

Wydawnictwo Jedność

AZ-12-01/18-KI-7/21

III

Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

„Jezus jest z nami”+ zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem

Wydawnictwo Jedność

AZ-13-01/12-KI-4/13

IV

ks. dr K.  Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

„Miejsca pełne bogactw” + zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem

Wydawnictwo Jedność

AZ-21-02/12-KI-1/12

V

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"+ zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem

Wydawnictwo Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

VI

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"+ zeszyt ćwiczeń pod tym samym tytułem

Wydawnictwo Jedność

AZ-22-01/20-KI-4/21

VII

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

Wydawnictwo Jedność

AZ-31-01/13-KI-3/13

VIII

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”

Wydawnictwo Jedność

AZ-32-01/13-KI-4/14

                                                                                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                        Jerzy Kostyła