Regulamin bezpieczeństwa i higieny w SSP w Wodzisławiu

Zarzadzenie-Nr-11/2021 Regulamin bezpieczeństwa i higieny w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Zarzadzenie-Nr-14/2021 Regulamin bezpieczeństwa i higieny w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu


 

Regulamin bezpieczeństwa i higieny w szkole

Załącznik nr 1: Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia.

Załącznik nr 2: procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym.

Załącznik nr 3: Procedury możliwości podawania leków uczniom przewlekle chorym.

Załącznik nr 4: Procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych i trudnych.

Załącznik nr 5: procedura przeprowadzenia ewakuacji z budynku szkoły.

Załącznik nr 6: zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci.

Załącznik nr 7: regulamin pracowni komputerowej.

Załącznik nr 8: regulamin pracowni języków obcych.

Załącznik nr 9: regulamin pracowni przyrodniczej.

Załącznik nr 10: regulamin pracowni fizyczno chemicznej.

Załącznik nr 11: regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boisk sportowych.

Załącznik nr 12: regulamin korzystania z placu zabaw przy SSP w Wodzisławiu.

Załącznik nr 12: regulamin korzystania z siłowni na świeżym powietrzu.

Załącznik nr 13: Regulamin biblioteki szkolnej.