HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI R. SZK. 2023/2024

Lp.

Tematyka

Termin

Uwagi

1.     

Zapoznanie z WZO i PZO oraz zasadami przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
Wybory Oddziałowych Rad Rodziców

Diagnoza do programu profilaktyczno wychowawczego

wrzesień

spotkanie stacjonarne

2.     

Dzień otwarty

09.11.2023 (czwartek)

spotkanie stacjonarne lub na platformie TEAMS

3.     

Dzień otwarty

14.12.2023 (czwartek)

spotkanie stacjonarne lub na platformie TEAMS

4.     

Wywiadówka

18.01.2024 (czwartek)

spotkanie stacjonarne

5.     

Dzień otwarty

02.04.2024 (czwartek)

spotkanie stacjonarne lub na platformie TEAMS

6.     

Dzień otwarty

Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.05.2024 (czwartek)

spotkanie stacjonarne