Grafik konsultacji nauczycieli.

 Informacja dla rodziców

Na rozmowę  o swoim dziecku z jego nauczycielem przedmiotu (lub wychowawcą) prosimy umówić się telefonicznie – tel./41/ 380-60-39. 

W czasie przerw międzylekcyjnych informacje nie będą udzielane.