Rządowy program „Dobry Start”

do start min„Dobry Start” - to rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie, o którym mowa, polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na dochód rodziny.

 

 

Odsyłacze:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Gdzie złożyć wniosek o "Dobry Start"

Materiały informacyjne:

Plakat

Ulotka

 

db satrt plakat