"Studio filmowe", plastyka w klasie 7

2023 studio 01Na lekcjach plastyki uczniowie klasy 7a zapoznali się z podstawami filmowania. W ramach lekcji uczniowie stworzyli mini studio w którym realizowali swoje pomysły na film. Dzięki pomocom dydaktycznym zakupionym w ramach „Laboratoriów Przyszłości” to zadanie było łatwiejsze do zrealizowania. 

 

 

 

2023 studio 02

2023 studio 03