rekrut 25

apel

apel

Apel Wojewody Świętokrzyskiego
oraz Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w sprawie niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla
oraz zwiększonej liczby pożarów budynków

bezpl-tel-zauf.png

dz czyst pow
Zagraj w grę:  
POGROMCA SMOGU | SUDOKU SMOGOWE
pomiar smogu

infolinia

nie hejtgrafika: https://www.kielce.uw.gov.pl/

info wsparcie minInformacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
- Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
/plakat/

innopolis log

 


  Informacje bieżące...


dbi2023

Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne Kampanie społeczne
rok dla niepodl 2 minROK SZKOLNY 2017/2018 ZOSTAŁ OGŁOSZONY „ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ”.
W ZWIĄZKU Z TYM W NASZEJ SZKOLE PODJĘTO WIELE INICJATYW
DLA UCZCZENIA 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI. 


wyszukiwarka

PUNKT DORADZTWA EDUKACYJNO– ZAWODOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 43 /czytaj więcej/

Informacje o PDEZ:

Ogłoszenia:

Data

Treść ogłoszenia

Autor

25.09.2023 r. 

Zawiadamiam, że na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2023 poz. 1211) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:

- 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek po Wszystkich Świętych)
- 2 maja 2024 r. (czwartek między Międzynarodowym Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji
3- go Maja);
- 14 maja 2024 r. (wtorek - I dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 15 maja 2024 r. (środa) - II dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 16 maja 2024 r. (czwartek) - III dzień egzaminu ósmoklasisty),
- 31 maja 2024 r. (piątek po Bożym Ciele)
- 20 czerwca 2024 r. (czwartek - przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych).

Jednocześnie informuję rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w wyżej wymienionych dniach.

Jerzy Kostyła
15.09.2023 r. 

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2023/2024

  1. Zarządzenie nr 346/2023 w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2023/2024
 Jerzy Kostyła
25.09.2019 r. 

linia 800080222

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli
tel. 800 080 222

 Andrzej Pałczyński
15.03.2018 r.

komponentySZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY

Informuję, że w ramach zainicjowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, został utworzony w naszej szkole Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Jędrzejowie, który wspomagać będzie nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Więcej informacji

Jerzy Kostyła

Wszystkie ogłoszenia

Ostatnio dodane artykuły:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO...

jezykiREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
W JĘZYKU NIEMIECKIM


I. Organizator konkursu.
1. Organizatorem konkursu na świąteczną kartkę wielkanocną w języku niemieckim jest
Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wodzisławiu.

 

II. Cel i przedmiot konkursu.
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu kartki reprezentującej niemieckie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Wielkanocnych.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII i VIII SSP oraz klas III Gimnazjalnych.
2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
3. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić autorski projekt.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej.
1. Technika i format wykonania pracy jest dowolny.
2. Prace należy wykonać ręcznie.
3. Projekt kartki może być inspirowany : wycinankami, malarstwem, collagem, wyklejanką, rysunkiem, haftem i innymi rękodziełami artystycznymi.
4. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
5. Wszystkie prace na odwrocie powinny być podpisane.

V. Termin składania prac konkursowych.
1. Prace należy składać do Pani Katarzyny Bronkowskiej do dnia 22.03.2019r.
2. Prace dostarczone po terminie , nie będą oceniane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Ocena prac konkursowych.
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Panią Elżbietę Puto, Katarzynę Bronkowską nauczycielkę języka niemieckiego w SSP w Wodzisławiu oraz Andrzeja Pałczyńskiego nauczyciela zajęć technicznych, informatyki w SSP w Wodzisławiu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu.

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz przyzna nagrody dla trzech pierwszych miejsc.
2. Planowana data ogłoszenia wyników do 05.04.2019r.