Zapraszamy do nas ...

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W WODZISŁAWIU ZAPRASZA RODZICÓW
W CELU ZAPISYWANIA SWOICH POCIECH DO NASZEJ SZKOŁY. 

 

Jesteśmy szkołą:

 • Położoną wśród zieleni, otoczoną zespołem boisk spotrowych

 • Bezpieczną i przyjazną

 • Gwarantujemy rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne. Jesteśmy "Szkołą z klasą"

 • Zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia

 • Baza szkoły pozwala na stosowanie nowoczesnych metod i form pracy

sala.jpg (33229 bytes)

gory.jpg (42691 bytes)

 • Rodzice, uczniowie i nauczyciele są partnerami w podejmowaniu działań  na rzecz szkoły i środowiska.
 • Szkoła jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym.
 • Promujemy system wartości rodziny wielopokoleniowej.
 • Dbamy o zdrowie naszych wychowanków. Jesteśmy "Szkołą promującą zdrowie".
 • Oferujemy możliwość rozwoju, odkrycia talentu poprzez udział w konkursach, turniejach, przeglądach.
 
 • Pomagamy uczniom, którzy mają trudności w nauce (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i języka polskiego).

 • Oferujemy: zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjne.

 • Organizujemy pomoc dzieciom, które są w trudnej sytuacji materialnej.

 • W szkole panują stosunki dobrze rozumianego partnerstwa oraz miła atmosfera.

 • Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje specjalistyczne i wciąż doskonali swój warsztat pracy.

komputer.jpg (34564 bytes)

piknik.jpg (41269 bytes)

wystep.jpg (39224 bytes)