PLAN PRACY SK PCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY SK PCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Terminy realizacji

Temat

Metoda realizacji

Osoba odpowiedzialna za realizację

Wrzesień

Ustalenie zadań planu pracy na rok szkolny 2017/2018

Spotkanie

Wybór zarządu

Opiekun SKPCK

Członkowie koła

Październik

Konferencja nauczycielska.

Sprawy organizacyjne.

16 październik Światowy Dzień Walki z Głodem.

Spotkanie

Gazetka szkolna

Opiekun i członkowie koła

Czytaj więcej: PLAN PRACY SK PCK NA ROK SZKOLNY 2017/2018